Mansveld niet in cassatie tegen uitspraak spoedappèl EVT

Staatssecretaris Mansveld laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten niet in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof in het spoedappèl. Daarnaast laat zij weten toekomst te zien in de constructieve gesprekken tussen de gemeenten, rederij EVT, Rederij Doeksen en de Staat. Eerder al had de staatssecretaris uitgesproken haar neer te zullen leggen bij de uitspraak van de rechter.

In oktober 2013 wilde Mansveld het contract met EVT opzeggen vanaf 1 februari vanwege de dreiging van een uitgedunde winterdienstregeling bij Rederij Doeksen door financiële problemen. Hierop volgde een kort geding, aangespannen door EVT, wat in het voordeel van Mansveld werd uitgesproken. Hierop vroeg EVT een spoedappèl aan. Die uitspraak was in het voordeel van EVT, waardoor EVT weer kon varen per 1 februari. Door de onzekerheid was de Spathoek, het schip van EVT, echter nog niet naar de werf geweest. Inmiddels heeft de Spathoek op de werf gelegen, waarbij de motorproblemen zijn verholpen, en vaart sinds 1 maart weer op en neer tussen Harlingen en Terschelling. Door de concurrentie van EVT heeft Rederij Doeksen weer kaartjes voor €4,00 in de aanbieding.

In de loop van dit jaar wordt ook meer duidelijkheid verwacht over de uitspraak van het CBb over de onderhandse concessieverlening aan Rederij Doeksen. Er wordt gewacht op een uitleg van het Europese Hof, die enkele prejudiciële vragen van het CBb moet beantwoorden. Tot die tijd blijft de oude regeling met een Openbaar DienstenContract (ODC) gelden.

Door de uitspraak van het Hof wilde de Tweede Kamer graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in deze zaak. Na de brief van 31 januari over de uitspraak van het spoedappèl, heeft Mansveld vandaag onderstaande brief aan de Kamer verstuurd.

Geachte voorzitter,
In mijn brief van 31 januari 2014 aan uw Kamer heb ik aangegeven dat ik mij nog zou beraden of ik cassatie instel tegen de uitspraak van het Gerechtshof in het door EVT aangespannen spoedappèl en heb ik toegezegd u van ontwikkelingen in het Waddendossier op de hoogte te houden. Met deze brief geef ik invulling aan die toezegging.

Inmiddels hebben constructieve eerste gesprekken plaatsgevonden met alle partijen, dus zowel met de betrokken gemeenten als met de rederijen EVT en TSM, om te verkennen welke andere mogelijkheden er nog zijn om de continuïteit van de veerverbindingen te garanderen. Deze gesprekken zullen de komende tijd met de nodige voortvarendheid worden voortgezet.

Alle gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter, om zo in alle rust verschillende oplossingsrichtingen te kunnen uitwerken. Daarmee is er een zo groot mogelijke kans dat op korte termijn duidelijkheid komt over een mogelijke oplossing. Ik zal u informeren als die duidelijkheid er is.

Tot slot kan ik u melden dat ik heb besloten geen cassatie in te stellen tegen de uitspraak het Gerechtshof van 30 januari 2014, omdat ik de inspanningen nu wil richten op het vinden van een oplossing met betrokken partijen en minder op het nastreven van het juridisch gelijk.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Wilma J. Mansveld

Bron: Tweedekamer.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *