EVT wint spoedappèl en mag blijven varen

EVT mag weer varen met de Spathoek

EVT mag vanaf 1 februari toch gewoon blijven varen. De Spathoek zal pas op 1 maart weer in de vaart komen, want er moet eerst nog een werfbeurt plaatsvinden

Vanmiddag is de uitspraak van het spoedappèl uitgesproken door het Hof in Den Haag. De eerdere uitspraak van de rechter dat Mansveld terecht het medegebruik van EVT opzegde werd verworpen. Dit betekent dat EVT vanaf maart weer zal gaan varen. Het Hof was niet overtuigd van het publieke belang door de schimmige financiële situatie van Doeksen. Het Rijk had ook beter moeten overleggen met EVT en andere alternatieven moeten onderzoeken.

Duur van het medegebruik
Toen de minister medegebruik verleende aan Rederij EVT, is duidelijk gemaakt aan Rederij EVT dat dit medegebruik in principe mogelijk zou blijven tot het in werking treden van de concessie. Een eventuele opzegging zou alleen mogelijk zijn in het geval “naar het oordeel van de Staat een klemmend en zeer gewichtig publiek belang dit vordert”. Een opzegging van onbepaalde tijd zou dan ook nog steeds moeten voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Naar oordeel van het Hof is dit niet het geval.

Klemmend en gewichtig belang
Het is volgens het hof niet voldoende bewezen dat er sprake is van een groot belang. Allereerst kwam de Staat in hoger beroep ineens met de uitspraak dat het medegebruik alleen ingeperkt zou moeten worden. Bovendien vindt het Hof dat er niet voldoende bewezen is dat er genoeg alternatieven zijn onderzocht en er veel vraagtekens blijven bestaan bij de cijfers van TSM (Rederij Doeksen).

Alternatieven
De Staat had EVT moeten betrekken bij de besluitvorming omtrent de opzegging van het contract. Dit wordt onderstreept door de uitspraken die EVT altijd heeft gedaan om onrendabele vaarten van Rederij Doeksen over te nemen. Ook is niet onderzocht of een beperking van het medegebruik niet een betere optie was. Tot slot zijn de consequenties voor EVT verstrekkend bij een opzegging van het contract, wat niet in lijn is met het opzeggen van het contract met redelijkheid en billijkheid.

Financiële situatie TSM
Het hof heeft grote twijfel bij de causaliteit van de concurrentie van EVT en de slechte financiële situatie van TSM. Accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers, dat door de staat was ingeschakeld ter controle van de cijfers van TSM, heeft niet voldoende bewezen dat de concurrentie van EVT de winst bij TSM onder druk heeft gezet. Het bedrijf SEO, dat door EVT is ingeschakeld om de cijfers van TSM te beoordelen, vindt dat TSM een te hoge kostenstructuur aanhoudt (extra snelboot en investeringen in havengebouwen), de vrachtvergoedingen uit de zustermaatschappijen te laag zijn en dat er ondoorzichtige groepsstructuur is. Omdat beide beoordelingen naar oordeel van het Hof niet als zuiver kunnen worden beoordeeld, vindt het Hof de financiële situatie te onduidelijk om hierop gebaseerd te concluderen dat het publieke belang gebaat is bij een opzegging van het contract van EVT.

Belemmeren
De opzegging van het contract kan ook geen doorgang vinden op het feit dat in het medegebruik staat dat EVT de hoofdgebruiker niet mag belemmeren. De Staat en Doeksen zijn van mening dat financieel belemmeren hier ook onder valt. Hier is het Hof het echter niet mee eens, omdat het woord belemmeren hier vooral van toepassing zou moeten zijn als fysiek belemmeren. Dit wordt geconcludeerd aan de hand van een uitspraak die de minister zelf heeft gedaan bij de ondertekening van het ODC: “… op geen enkele manier door wordt belemmerd. Dat betekent in de praktijk: een vrije doorvaart voor de huidige reder binnen de tijden van de dienstregeling.”. Ook vindt het Hof dat het ODC enkel dient op de haveninrichtingen en dus feitelijk geen oordeel geeft over het wel of niet alleenrecht hebben op het personenvervoer. Dat personenvervoer zal worden geregeld in de concessie, waarvoor er nog een zaak loopt bij het CBb.Het Hof vindt dat er in deze zaak gekeken moest worden naar wat er in een bodemprocedure zou gebeuren. Een eventuele bodemprocedure kan door de Staat en/of Doeksen nog steeds aangevraagd worden en zou nog meer duidelijkheid kunnen verschaffen in de rechtmatigheid van het opzeggen van het contract met EVT.

Uitspraak CBb
Het Hof vindt het ook niet gepast om vooruit te lopen op de uitspraak van het CBb. De positie van EVT in deze zaak is naar oordeel van het Hof niet slechter dan die van de Staat en Rederij Doeksen. Onder die omstandigheden is het volgens het Hof niet passend om vooruit te lopen op deze uitspraak en de positie van EVT dan wel TSM voor te trekken. Het CBb zal beslissen in de andere belangrijke zaak in deze ‘veerbootoorlog’: Of de concessie op juiste gronden is verleend en een onderhandse gunning mogelijk is volgens de wet. De uitspraak wordt op z’n snelst in de zomer van 2014 verwacht.

EVT gaat weer varen
Rederij EVT zal in maart weer beginnen met varen. De Spathoek zal eerst nog naar de werf moeten, omdat de werfbeurt uitgesteld was door het opzeggen van het medegebruikcontract. Financiële problemen door de uitspraak zouden ook het geval geweest kunnen zijn. EVT heeft de boekingsmodule op de website weer open gezet en biedt vanaf 1 maart weer overtochten aan. Directeur Erwin Rob was zeer verheugd tegenover Omrop Fryslân. Hij zou “In de stoel gaan zitten, ietwat achterover, en laat ze nu maar naar ons komen om te praten” en alle gedupeerde passagiers (die hun geld terug wilden) een gebakje aanbieden aan boord. In een persbericht laat EVT het volgende weten:

We zijn zeer ingenomen met deze uitspraak. U bent als reiziger belangrijk voor ons. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u binnenkort weer aan boord te mogen begroeten.
Voor diegene die wachten op restitutie of andere aanpassingen: onze excuses voor de vertraging, wij zullen dit zo snel mogelijk in orde maken.

Rederij Doeksen beraadt zich op maatregelen
Rederij Doeksen is teleurgesteld in de uitspraak van het spoedappèl, en niet in de laatste plaats voor de eilanders, die recht hebben op een stabiele, continue veerverbinding met de wal.
De komende dagen gaat Doeksen het vonnis bestuderen, vaststellen wat de consequenties zijn en ons beraden op de noodzakelijke maatregelen. Deze maatregelen zouden een herintroductie van de ingekrompen winterdienst kunnen zijn of andere kostenbesparende maatregelen. Als de voorgestelde maatregelen bekend zijn zal Doeksen deze overleggen met de Commissie Bootdiensten.

Verdeeld eiland
Op het eiland zullen de kampen voor EVT en de kampen voor Rederij Doeksen wederom tegenover elkaar komen te staan. Een deel van de Terschellingers en zeker een groot deel van de Vlielanders is bang dat Doeksen weer de ingekrompen winterdienst in gaat voeren. Radio 1 maakte vanochtend een uitzending vanaf Terschelling over de meningen op het eiland.

EVT mag weer varen met de Spathoek
EVT mag vanaf 1 februari toch gewoon blijven varen. De Spathoek zal pas op 1 maart weer in de vaart komen, want er moet eerst nog een werfbeurt plaatsvinden

Bronnen: Omrop Fryslan, Rechtspraak.nl, EVTnieuws, Rederij Doeksen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *