FNV stelt Rederij Doeksen ultimatum om loonsverhoging

De werknemers en vakbonden eisen van Rederij Doeksen een loonsverhoging van 3% voor komend jaar. Rederij Doeksen ziet meer in een 3-jarige CAO, waarbij de Algemene Loon Index wordt gevolgd. In het ultimatum wordt gesteld dat de Rederij akkoord moet gaan met de eisen voor 19 mei 12:00. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt er gedreigd met acties.

In mei 2014 kreeg Rederij Doeksen ook al een ultimatum van de vakbonden. Toen was er een looneis van 4,3%. Uiteindelijk werd er een principeakkoord gesloten, waardoor acties voorkomen werden. Waarschijnlijk werd er een loonsverhoging van 0,23% procent afgesproken en eenmalige uitkering van €750 bruto naar rato.

Rederij Doeksen (TSM) betreurt het ultimatum. Paul Melles, directeur TSM: “Wat ons betreft is er geen sprake geweest van werkelijke onderhandelingen. Zelfs in het ultimatum brengt de bond nog nieuwe voorstellen in. Op de voorstellen die wij tijdens het overleg met FNV en CNV op 6 februari j.l. hebben gedaan, is door de bonden tot nu toe niet inhoudelijk gereageerd.”

Rederij Doeksen had ingezet op een CAO van drie jaar. Volgens Doeksen is er behoefte aan rust en stabiliteit. In deze driejarige CAO wilde Rederij Doeksen de Algemene Loon Index (ALI) van het CBS volgen. De vakbonden vragen echter de ALI met een minimum van 3%. Volgens Doeksen ontbreekt echter een onderbouwing van deze looneis. Rederij Doeksen ziet ook nu weer meer heil in een eenmalige uitkering.

Een argument dat wel gegeven wordt door de vakbonden is de veerbootoorlog. In deze lastige periode zou het personeel veel ingeleverd hebben. Rederij Doeksen brengt daar tegenin dat alle banen behouden zijn en nog steeds de ALI van het CBS gevolgd is. Bovendien is er een eenmalige uitkering van €750 bruto naar rato geweest.

Paul Melles: “In de komende dagen zal TSM zich beraden op een reactie op het ultimatum van de bonden. Mocht het onverhoopt tot acties komen, dan zal TSM er binnen haar mogelijkheden alles aan doen, om de gevolgen daarvan voor passagiers en andere belanghebbenden tot een minimum te beperken.”

Bron: Rederij Doeksen, Omrop Fryslân, Wagenborg.

1 thought on “FNV stelt Rederij Doeksen ultimatum om loonsverhoging

  1. HEY HALLO MET KAPITEIN JORIS RIPPEN IK ZAL GRAAG WILLEN KOMEN WERKEN HIER ZO ALS EEN ECHTE ZEEMAN VAN REDERIJ DOEKSEN ZOWEL VAN WILLEM BARENDSZ EN WILLEM DE VLAMING WAND ER ZIJN ZEEMANEN TE KORTEN DAROM KOM IK DAAR LATER WERKEN EN SOLICHITEEREN😀❤️⛴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *