Nieuwe winterdienst Doeksen door overleg

Winterdienstregeling Doeksen Terschelling Vlieland

Winterdienstregeling Doeksen Terschelling Vlieland

De eerder voorgestelde winterdienstregeling door Doeksen werd voorlopig niet geaccepteerd door de commissie bootdiensten. Daarom is er in overleg met een procesbegeleider een nieuwe dienstregeling tot stand gekomen. Deze dienstregeling moet nog goedgekeurd worden.

In de commissie bootdiensten, waarin de gemeenten, Doeksen en Rijkswaterstaat zitting hebben, ging niet akkoord met de vorige voorgestelde winterdienst. Gemeenten dreigden met stappen naar de rechter, maar in ieders belang werd er een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. JBR Management en Consultants werd aangesteld als procesbegeleider en had als taak om samen met alle betrokken partijen – dus ook EVT en het ministerie – tot een oplossing te komen.

Er is geïnventariseerd wat de bezwaren waren tegen de eerder voorgestelde dienstregeling. Deze bezwaren zijn afgewogen tegen het uitgangspunt om bij Doeksen een niet negatieve cashflow te bewerkstelligen. Op de eilanden heeft JBR met de gemeente en andere belanghebbenden gesproken. De meeste bezwaren gingen over de leefbaarheid op de eilanden, variërend van bezwaren van boeren en ondernemers tot forenzen en scholieren. Het ministerie laat weten dat de nieuwe dienstregeling een maatschappelijk draagvlak moet hebben. Nogal opmerkelijk is dat de EVT bij monde van Van Zwol en Pol zegt dat er geen ruimte is voor twee rederijen tussen Harlingen en Terschelling – Wat vandaag overigens tegengesproken wordt door Erwin Rob. EVT zou alleen afvaarten in de winterdienst in willen vullen (in plaats/aanvulling van Doeksen) als zij een volwaardige positie met rechten en plichten krijgt in de bootdienst.

De voorgestelde nieuwe dienstregeling heeft als grootste wijziging dat de boot naar Vlieland het hele jaar een vaartijd van 1 uur en 45 minuten aan zal gaan houden. Daarnaast blijven de verhoging van de tarieven voor eilanders en de sneldiensttoeslag met €0,50 bestaan. Op Vlieland zal de watertaxi Zeehond beschikbaar worden gesteld in de winterdienstregeling om avondafvaarten te verzorgen – waar normaal de sneldienst voer. De zeehond heeft echter maar een capaciteit van 12 personen en vaart tegen een tarief van €17 per persoon per enkele reis. Verder zijn er nu niet alleen in de winterdienst wijzigingen, maar ook enkele wijzigingen in de zomerdienst. Zo vaart er in de zomer geen sneldienst meer naar Vlieland op vrijdagmiddag en zondagavond. Op Vlieland vervallen bovendien de dinsdagmiddagboot en de woensdagavondboot in de zomerdienst. Ook vervalt de sneldienst van en naar Terschelling op zondagochtend en wordt de dagelijkse sneldienst van 11.15 van Terschelling naar Harlingen verschoven naar 11:00. Hierdoor kan er gewisseld worden tussen de Koegelwieck en de Tiger, wat brandstof kan besparen. Naast deze wijzigingen kunnen er nog enkele kleine wijzigingen in de afvaarttijden zijn. Eventueel vraaggestuurd blijven varen met extra afvaarten zal onverminderd uitgevoerd worden.

De nieuwe voorgestelde winterdienstregeling ziet er als volgt uit:

Harlingen – Vlieland
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Veerdienst 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
Veerdienst 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Veerdienst 18:30 18:30 18:30 18.30

 

Vlieland – Harlingen
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Veerdienst 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
Veerdienst 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Veerdienst 16:00 16.00 16.00 16.00

 

Harlingen – Terschelling
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Veerdienst 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
Sneldienst 10.15
Sneldienst 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
Veerdienst 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30
Sneldienst 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
Veerdienst 19:30 19.30

 

Terschelling – Harlingen
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Veerdienst 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30
Sneldienst 9:15
Sneldienst 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
Veerdienst 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
Sneldienst 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
Veerdienst 17:00 17:00

Naast bovengenoemde afvaarten zal de Noord Nederland in de winterdienst op maandag en donderdag een retourafvaart maken, 13:45 H-T en 16:00 T-H
De gehele voorgestelde nieuwe dienstregelingen (ook voor- en najaar en zomer) zijn hier te vinden

Er wordt ook weer een interinsulaire sneldienst ingevoerd in het hoogseizoen, deze zal elke woensdagochtend en -avond een retourafvaart maken tussen de eilanden.

Met deze voorgestelde dienstregeling door JBR moet de commissie bootdiensten nog akkoord gaan. Mochten ze niet akkoord gaan, dan zullen er stappen naar de rechter moeten volgen door de gemeenten op Doeksen te dwingen zich aan het ODC te houden. Gemeente Vlieland liet al weten nog steeds niet akkoord te zijn met deze dienstregeling, omdat de maatschappelijke gevolgen te groot zijn.

Deze nieuwe dienstregeling is nog niet definitief en is nog niet officieel door Doeksen gepubliceerd. Mansveld verzocht eerder ook al de besluitvorming rondom de nieuwe dienstregeling uit te stellen, totdat het onderzoek naar het beperken van de afvaarten van EVT is voltooid.

Winterdienstregeling Doeksen Terschelling Vlieland
Nieuwe winterdienstregeling Rederij Doeksen uit overleg betrokken partijen met JBR

Bronnen: Waddenveren-eindrapportage Commissie bootdiensten, 26 september 2013
Harlinger Courant
Gemeente Vlieland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *