De staatssecretaris vindt dat het medegebruik door EVT de afspraken in het Openbaar DienstenContract (ODC) schendt. Door de concurrentie van EVT zou Doeksen moeten snijden in het aantal afvaarten en dit is niet wenselijk. Hierom heeft de staatssecretaris het contract voor medegebruik met EVT opgezegd per februari 2014.

Vanuit het eerder gepubliceerde rapport en uit onderzoek concludeert staatssecretaris Mansveld dat de veerdienstmarkt naar Terschelling niet groot genoeg is voor twee rederijen. Door de concurrentie van EVT wilde Doeksen de dienstregeling vooral in de winter inkrimpen. De staatssecretaris vindt dat dit te veel maatschappelijke bezwaren met zich meebrengt. In het ODC is opgenomen dat het medegebruik de continuïteit niet in gevaar mag brengen. Omdat bewezen is dat door de concurrentie van EVT er door Doeksen geen dienstregeling conform ODC gevaren kan worden, moet er ingegrepen worden om de continuïteit te garanderen. Dit betekent dat de staatssecretaris de huur en medegebruikcontracten met EVT opzegt.

Voor Doeksen betekent dit een stap vooruit. De aangekondigde uitgedunde winterdienstregeling zal de ijskast in gaan en de volledige werkgelegenheid blijft gehandhaafd. Ook worden de voorgestelde tariefverhogingen teruggedraaid. Door de concurrentie van deze zomer zal Doeksen nog wel verlies lijden in 2013, maar Doeksen verwacht dat “gedurende de zomer van 2014 weer de gewenste balans ontstaat waarbij onrendabele winter afvaarten kunnen worden opgevangen met rendabele afvaarten.” Directeur Paul Melles toont zich echter niet helemaal zeker van de zaak in een interview met Omrop Fryslân. Eventuele rechtsgangen van EVT over deze beslissing moeten worden afgewacht.

Rederij EVT zal per 1 februari 2014 het medegebruik van de getijdebruggen ontzegd worden. Hierdoor wordt EVT gedwongen niet meer te varen. EVT is het volgens Omrop Fryslan niet eens met de voorgestelde wijziging en zal zich er niet bij neerleggen. Het besluit zou niet goed onderbouwd zijn en niet stroken met het beleid van de Europese Commissie, zo meldt Erwin Rob van EVT.

Tot er een besluit is gevallen over de concessie, waarbij het CBb uitspraak moet doen, zal deze situatie blijven bestaan. Rederij Doeksen krijgt hiermee feitelijk haar monopoliepositie terug. De situatie van voor het ODC is hiermee eigenlijk terug, behalve dat een eventuele nieuwe rederij weer aanspraak zou kunnen maken op het medegebruik. Dit medegebruik is nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving om een aanbieder een (gedeeltelijk) alleenrecht te geven. Deze voorrangspositie in het ODC is voor Doeksen ingesteld ter afwachting van het definitief worden van de concessie. Deze uitspraak zal waarschijnlijk in 2015 plaatsvinden, waarna er een besluit zal vallen over het al dan niet definitief worden van de concessie.

Bronnen: Persbericht Rederij Doeksen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Omrop Fryslân.

4 thoughts on “Einde aan medegebruik ODC voor EVT

  1. Gewoon belachelijk. Doeksen vraagt veel ste veel voor de overtocht. En behandelt de touristen als grof vuil. En Gigantisch arrogant ook nog. Terschelling verdiend beter.

  2. Vind ik niet zo. Ik word daar gewoon netjes behandeld. EVT is gewoon kut troep! Daar word ik niet netjes behandeld en uitgescholden!

  3. Was gisteren een buitengewoon intressante discussie op de radio over deze kwestie. Ik doe geen voorspellingen, maar kon nog wel eens Pittige Tijden worden.

  4. Ik heb met beide rederijen alleen maar goede ervaringen, maar bij EVT vind ik de ontvangst een stuk hartelijker. Personeel neemt de tijd om even rustig te praten; je voelt je echt als klant gewaardeerd. Bij Doeksen gaat het allemaal wat afstandelijker, maar nog steeds netjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *