25Jan

Stand van zaken voor EVT in Spoedappèl en Europees Hof-CBb

25-01-2014 door Redmer van der Meer (admin)

Op dinsdag 21 januari diende het spoedappèl van EVT tegen de Staat voor het verbod dat EVT is opgelegd en donderdag was er een hoorzitting in Luxemburg omtrent de behandeling van de vragen die het College van Beroep voor het Bedrijfsleven aan het Europese Hof heeft gesteld.

Spoedappèl 21 jan
Afgelopen dinsdag diende het spoedappèl dat EVT had aangetekend tegen de uitspraak van de rechter dat EVT per 1 februari niet meer mag varen. Tijdens het spoedappèl werd vooral door de advocaten van EVT, advocaten van Rederij Doeksen en de landsadvocaat het woord gevoerd tegenover de rechter. Er werd uitleg over de inkrimping dan wel opheffing van de rechten van EVT gegeven. Vreemd hierbij was dat de landsadvocaat toegaf dat medegebruik wél mogelijk blijft, maar in mindere mate. De rechter vroeg zich hierbij af waarom het contract dan werd opgezegd. Ook werd er ingegaan op de financiële aspecten bij Rederij Doeksen. Onder een gespannen sfeer werd eigenlijk duidelijk dat de cijfers van de afgelopen jaren niet direct vergelijkbaar zijn door verschillende reserveringen voor eventuele nieuwbouw. De landsadvocaat gaf dit nota bene toe. In de tweede ronde, waarin advocaten op de pleidooien van collega’s mogen reageren, springt de rechter uit de stoel. Een van de advocaten van Doeksen presenteerde een nieuwe, voorbereide, pleitnota. Door de toekenningen van de landsadvocaat dat de cijfers van Doeksen een vertekend beeld geven en er wel degelijk ruimte is voor (beperkt) medegebruik, lijkt er een lichtpuntje voor EVT in deze zaak. Mocht EVT echter in het gelijk gesteld worden, zal Doeksen weer genoodzaakt zijn een beperkte winterdienstregeling in te voeren.

De rechter zal op 30 januari uitspraak doen in deze zaak, precies op tijd voor de ingangsdatum van opzegging van het contract.

Mocht de uitspraak voor EVT positief uitpakken, dan zal de Spathoek naar de werf gaan en zal eind februari de Spathoek weer varen. Ook zal EVT een schadeclaim indienen bij de Staat. Tot die tijd heeft EVT alle boekingen voor 2014 stilgezet.

Als de uitspraak negatief uitpakt voor EVT, zal EVT een alternatief moeten zoeken om geld binnen te krijgen en te blijven bestaan. Dit zou kunnen zijn door alleen nog vrachtvervoer uit te voeren. Hierdoor kan EVT blijven bestaan om bij een eventuele uitspraak van het CBb dat de veerdienst openbaar moet worden aanbesteed, mee te dingen naar deze aanbesteding.

Behandeling prejudiciële vragen aan Europees Hof van CBb
Enkele drukke dagen voor de betrokken partijen, want een dag later mocht men in Luxemburg de hoorzitting bijwonen over de vragen die het CBb heeft gesteld aan het Europees Hof. In het volgende stuk is duidelijk omschreven waar deze vragen over gaan:

Is de Waddenzee een binnenwater dan wel een zee? In deze zaak over onderhands gegunde vervoersconcessies voor enerzijds de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog en anderzijds Vlieland en Terschelling, wordt het Hof gevraagd daarover duidelijkheid te verschaffen. De minister van Infrastructuur en Milieu had op basis van de Wet Personenvervoer 2000 en verordening 1370/2007 (PSO-verordening) de regels voor binnenlands spoor- en wegenverkeer analoog toegepast op de binnenvaart. Op basis daarvan, ervan uitgaand dat de Waddenzee een binnenwater is, werd de concessie onderhands gegund.

Concurrerende rederijen zien het echter anders en stellen dat het feit dat de Waddenzee op basis van (inter)nationale regelgeving of Europese regelgeving inzake technische voorschriften voor schepen wordt gekwalificeerd als binnenwater, niet afdoet aan het feit dat vervoer op de Waddenzee vervoer over zee in de zin van de Cabotageverordening betreft. Daar komt bij dat de Duitse Waddenzee wel is onderworpen aan de Cabotageverordening. Het is volgens hen ondenkbaar dat de liberalisering van het zeevervoer binnen de Europese Unie eindigt bij de grens tussen de Nederlandse en Duitse Waddenzee.
Bron: Min. v. Buitenlandse Zaken (minbuza.nl)

Erwin Rob, directeur van EVT, laat tegenover Omrop Fryslân weten er vertrouwen in te hebben dat het CBb zal moeten concluderen dat de dienst openbaar moet worden aanbesteed. Hij vindt het vreemd dat op de Nederlands-Duitse grens de Waddenzee ineens overgaat van een binnenwater naar een zee. Hij liet weten dat de belanghebbers van EVT “tevreden Luxmburg hebben verlaten”. Het geeft hun ook kracht om door te gaan om een eventuele openbare aanbesteding van de dienst af te wachten.

Op 27 maart wil het Europees Hof een conclusie van antwoorden publiceren. Erwin Rob zegt dat het CBb zich er dan vervolgens voor de zomer al over zou kunnen ontfermen.

Mocht echter geconcludeerd worden dat de Waddenzee niet als binnenwater, maar als zee aangemerkt moet worden, dan heeft dit grote gevolgen voor de veerdiensten. De veerschepen dienen dan als zeeschepen geclassificeerd te worden en er zal meer bemanning aan boord moeten zijn tijdens de vaart. In het ergste geval zou het zo kunnen zijn dat er überhaupt geen concessie verleend mag worden, wat zou betekenen dat er een grotere kans op concurrentie is en weinig reders in de winter bereid zullen zijn een reguliere dienst te onderhouden.

Bronnen: Leeuwarder Courant 22-1-2014, Omrop Fryslân.Tags: , , , , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen