EU: Uitkopen EVT is mogelijk illegale staatssteun

Spathoek Doeksen

Mogelijk toch illegale staatssteun van Mansveld aan EVT/Doeksen. De EU onderzoekt de zaak.

De Europese Commissie heeft een feitenonderzoek gestart naar de gang van zaken rondom het uitkopen van EVT. Ook staat er in de overeenkomst een opmerkelijke passage over eventuele staatssteun. De Volkskrant heeft de geheime overeenkomst in bezit gekregen.

Op 3 april werd deze overeenkomst getekend: Rederij EVT werd uitgekocht door de Staat en Rederij Doeksen. De Staat betaalde hierbij €9 miljoen. Mansveld zou de vergoeding zien als “schadevergoeding in verband met mogelijk onrechtmatig handelen”. Het onrechtmatig handelen zou slaan op het dwarszitten van de EVT. Bovendien is er een passage over eventuele staatssteun opgenomen in de overeenkomst:

Volgens de staatssecretaris is er geen sprake van illegale staatssteun. Maar mogelijk ziet de Europese Commissie dat anders, vrezen haar juristen. Vandaar dat er een aparte bepaling in de overeenkomst is opgenomen, waarin staat dat de overeenkomst zo veel mogelijk in stand blijft als de betaalde 9 miljoen euro “onverhoopt door de Europese Commissie als staatssteun (…) wordt aangemerkt.” (Volkskrant 16-04)

Volgens Veerbootinfo.nl zou dit betekenen dat wanneer de staatssteun als onrechtmatig wordt gezien, de overeenkomst blijft, maar EVT het geld terug moet geven aan de Staat.

Volgens Joanna Warnel, die de zaak nu onderzoekt namens het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (MOVE) in Brussel, is het echter nog geen formeel onderzoek: “We proberen tot nu toe alleen de feiten op tafel te krijgen. Mochten de feiten aanleiding geven, dan volgt een formeel onderzoek”, zo schrijft de Leeuwarder Courant.

Ook zou de staatssecretaris goedkeuring gevraagd moeten hebben aan de Europese Commissie, want dit is verplicht zodra er schijn is van staatssteun. Volgens een woordvoerder van Mansveld was dit echter niet nodig, omdat het om ‘schadevergoeding zou gaan’, volgens de Volkskrant.

Volgende week, 23 april, zal de zaak in de Tweede Kamer behandeld worden. Daarbij zullen hierover ongetwijfeld vragen gesteld worden.

Spathoek Doeksen
Mogelijk toch illegale staatssteun van Mansveld aan EVT/Doeksen. De EU onderzoekt de zaak.

Bronnen: Volkskrant, Leeuwarder Courant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *