Doeksen neemt EVT over, procedures worden gestaakt

In nieuwe gesprekken tussen de betrokken partijen in de veerbootkwestie, is er een akkoord bereikt. Rederij Doeksen neemt EVT over, inclusief de Spathoek. De Staat betaalt EVT een schadevergoeding van €9 miljoen. De juridische procedures omtrent de waddenveren, waaronder de zaak bij het CBb (via het Europese Hof), worden ingetrokken en er worden geen nieuwe procedures door de betrokken partijen gestart.

Konden de partijen eerder nog geen akkoord bereiken, omdat de door EVT geëiste schadevergoeding te hoog was, is het nu toch tot een akkoord gekomen. Staatssecretaris Mansveld meldt dit in onderstaande brief gisteravond aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris is er met het plan een einde gekomen aan de zeven jaar durende kwestie. Mansveld spreekt haar waardering uit over Doeksen en EVT door het belang van de eilanders voorop te stellen en emoties en juridische strijd op de achtergrond te zetten. Hiermee gaan de voorgestelde bezuinigingen van Doeksen ook niet door.

Door de overname van EVT door Rederij Doeksen worden de juridische procedures stopgezet. Dit betekent dat alle partijen deze procedures stil leggen. Hierdoor wordt de concessieverlening uit 2011 definitief en krijgt Rederij Doeksen het alleenrecht voor het vervoer van passagiers en personenauto’s van en naar Terschelling en Vlieland. Ook de concessie voor Ameland en Schiermonnikoog wordt daarmee definitief. Rederij EVT krijgt van de Staat €9 miljoen compensatie en daarnaast een onbekend bedrag van Rederij Doeksen. Dit bedrag zal ongetwijfeld eenzelfde hoogte hebben, omdat EVT altijd een schadevergoeding eiste van ca. €15 miljoen. Rederij Doeksen krijgt hiervoor wel het schip de Spathoek. De €9 miljoen van de Staat wordt betaald uit de Investeringsruimte Regionaal Lokaal van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en gaat volgens Mansveld niet ten koste van andere OV-projecten.

Mansveld gaat niet in op de juridische grondslag waarop de Staat EVT uit kan kopen en waarom een nieuwe concurrent, op basis van de cabotage, niet meer zou mogen varen. De huidige concessie is gebaseerd op de PSO-verordening ter toepassing op binnenwateren. Volgens het voorlopige antwoord van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof zou de concessie echter moeten voldoen aan de regels voor cabotage op zee. Dit betekent dat de huidige concessieverlening niet overeenkomt met de geldende Europese regelgeving. Zolang er hierover geen officiële uitspraak van het Europese Hof over is – en de zaak wordt ingetrokken, dus zal die er niet komen – kan de cabotage niet zomaar van toepassing worden verklaard. Over de juridische grondslag zullen vast nog vragen komen in de Tweede Kamer. Sander de Rouwe verwacht dat de maatregelen die genomen zijn binnen twee weken in de Tweede Kamer behandeld wordt.

Als tegenprestatie om EVT uit te kopen, moet Rederij Doeksen zorgen voor meer inspraak in de bootdienst. Hiertoe wordt een Raad van Advies ingesteld waarin eilanders en belanghebbenden bij de eilanden worden benoemd, zodat het belang van de eilanders wordt versterkt. Deze Raad van Advies zal elk jaar inspraak hebben in het vervoersplan van Rederij Doeksen. Ook hierover wil Sander de Rouwe meer duidelijkheid, omdat het niet duidelijk is in welke mate er meer inspraak komt dan nu het geval is met bijvoorbeeld de Commissie bootdiensten.

Rederij Doeksen zal de Spathoek overnemen, inclusief bemanning. De vaarten van de Spathoek zullen tot en met 30 september zonder wijzigingen worden uitgevoerd, zoals EVT die uit zou voeren. De passagiers die geboekt hadden, kunnen gewoon met de Spathoek reizen. Rederij EVT zelf blijft nog enkele weken bestaan, waarna het op zal gaan in Rederij Doeksen. Rederij Doeksen neemt ook de contracten van het personeel van EVT over, waardoor deze tot het einde van dat contract – veelal in september – verzekerd zijn van werk. Het is nog niet bekend wat er na september gebeurt met de Midsland en Spathoek.

Lees de complete brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer:
[scribd id=216279421 key=key-snj4vqlf6y5yoypvkbh mode=scroll]

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Omrop Fryslân (1) (2) (3)

1 thought on “Doeksen neemt EVT over, procedures worden gestaakt

  1. Geld = macht, dat blijkt maar weer. Zoals wel vaker heeft uiteindelijk ook hier het Grote Geld weer gewonnen. Geld, voor ‘n groot deel onttrokken aan de staatskas (9 miljoen euro). Dat geld komt dus uiteindelijk voor ‘n groot deel bij hard werkende burgers vandaan, voor wie het in deze tijden sowieso al niet makkelijk is de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig waren deze mensen de laatste jaren ook eens in staat om ‘n bezoekje te brengen aan Terschelling, dankzij de goedkopere overtochten van de EVT, die hiermee duidelijk bewees dat een overtocht echt niet zoveel hoefde te kosten als Doeksen deed voorkomen.
    Uiteindelijk begon ook Doeksen met aanbieden van goedkopere tickets(het kán dus echt wel), waaruit in mijn ogen alleen maar blijkt dat concurrentie ‘n gezonde zaak is, die de betrokkenen (en ook de prijzen…) scherp houd.

    Jammer, maar helaas…., met geld van de belastingbetaler is deze strijd nu dus beslist in het voordeel van Doeksen. Het zal hun ook wel wat geld gekost hebben, maar daar krijgen ze dan ook wat voor (o.a. een pas opgeknapte ms Spathoek, en het alleenrecht op overtochten tussen Harlingen en de eilanden ) Dat geld zullen ze uiteindelijk wel weer terugverdienen.
    Ze weten ook dat ze ten alle tijden kunnen rekenen op steun van de overheid/regering. Dus om de schade beperkt te houden zullen we straks op de juiste politieke partij moeten stemmen (die achteraf hun beloftes ook wel weer niet waar zullen maken, maar da’s ‘n ander verhaal).

    Tja, en verder kunnen we weinig anders doe als afwachten. Afwachten hoe hoog de prijs voor ‘n bootkaartje in de toekomst gaat kosten, en afwachten hoeveel veerbootmedewerkers er in september de ww in gaan…. Hoe dan ook; ik wens alle betrokkenen het beste !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *