EVT krijgt geen schadevergoeding van 12 mlijoen

De eerder door EVT geëiste schadevergoeding wordt niet toegekend, zo is vandaag door de rechter bepaald.

De schadevergoeding was gebaseerd op het tegenwerken en samenspannen door Doeksen, gemeente Terschelling en de Staat. EVT baseerde dit op de vele tegenslagen die zij tegenkwamen bij het opzetten van de veerdienst. Zo vond EVT dat de venstertijden, toekenning van ligplaatsen, toekenning van ODC en andere tegenwerking de schuld waren van het onder één hoedje spelen van de drie partijen. EVT meende hierdoor een bron van inkomsten te missen die gesteld werd op dik 12 miljoen euro.

De rechter kon niet meegaan in de beschuldigen van EVT en stelde EVT daardoor in het ongelijk, zoals al eerder in de rechtszaken rondom EVT. De EVT had volgens velen al weinig kans van slagen in deze rechtszaak, gezien er eigenlijk nooit rechtszaken worden gewonnen op basis van gederfde winst. EVT kan nog in beroep gaan in deze zaak.

Daarnaast loopt nog altijd de zaak omtrent de concessieverlening, die bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) voor zal komen. Deze zitting zou plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2012.

Bron: Jure.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *