Gemeenten niet akkoord met bezuinigingsvoorstel Rederij Doeksen

Rederij Doeksen Vlieland Terschelling

De schepen van Rederij Doeksen voor Vlieland en Terschelling. De gemeenten gaan niet akkoord met het bezuinigingsvoorstel

Zowel gemeente Terschelling als gemeente Vlieland gaan niet akkoord met het bezuinigingsvoorstel van Rederij Doeksen. De gemeenten vrezen minder toeristen op het eiland, hoofdzakelijk door de verhoging van de sneldiensttoeslag met €0,75. Bovendien vinden zij dat de financiële noodzaak voor bezuinigingen bij Doeksen niet genoeg is aangetoond.

Door het uitblijven van de concessie en het aanblijven van concurrentie van EVT – de minister heeft nog geen maatregelen getroffen om tot een stabiele situatie te komen – wil Rederij Doeksen bezuinigen. Gesprekken tussen alle partijen liepen op niets uit nadat het overnamebedrag dat door EVT geëist werd te hoog lag. Dit bedrag was volgens Paul Melles van Rederij Doeksen “tientallen miljoenen”. Door het mislukken van de gesprekken heeft Rederij Doeksen nieuwe bezuinigingsopties – die veel milder zijn dan de eerder voorgestelde winterdienstregeling – voorgesteld binnen het contract (ODC) met de gemeenten en het Rijk. Hiervoor moeten de partners in het ODC akkoord gaan met de maatregelen.

Op Terschelling werd een extra openbare raadsvergadering ingelast op 31 maart. De raad en het college zijn het niet eens met het plan. Burgemeester Bats tegenover Omrop Fryslân:

In een openbare raadsvergadering is er uitgebreid gepraat over het voorstel. Er is een brief opgesteld (hieronder leesbaar) met de conclusie aan Rederij Doeksen en de partijen in het ODC. Vooral de prijsverhoging van €0,75 cent is te veel. €1,50 extra voor een retourtje met de sneldienst kan voor sommige toeristen een te grote kostenpost zijn. Het behandelen van de verhoging van de toeristenbelasting met enkele kwartjes per jaar heeft in de raad al gezorgd voor een heftige discussie. Binnenkort zal er in de commissie bootdiensten (ODC) een overleg plaatsvinden met alle partijen. Als Doeksen en Gemeenten het niet eens worden over de maatregelen is er een optie tot arbitrage, er is dan een geschil. Dan kan getoetst worden of de maatregelen redelijk zijn. De motivatie dat we het niet eens zijn met de maatregelen komt vooral voort uit het feit dat de financiële situatie niet transparant genoeg is. Hierin voelen wij ons gesteund door de uitspraak van 31 januari.

Bovendien laat de gemeente in de brief weten het niet te kunnen rijmen dat er actiekaartjes voor €4,00 worden aangeboden terwijl er nu sprake is van bezuinigingen. Daarnaast stelt de gemeente de vraag of het niet mogelijk is Rederij Doeksen te compenseren, dan wel via de “Brede Doeluitkering” dan wel via het geld dat de partijen eerder overhadden om een schikking met EVT te treffen.

Ook gemeente Vlieland laat, bij monde van burgemeester Ella Schadd, vandaag tegenover Omrop Fryslân weten het niet eens te zijn met de plannen van Rederij Doeksen:

De bezwaren richten zich vooral op de tariefsverhoging van de sneldienst. Ook is de onzekerheid en blijvende onrust voor de lange termijn een reden. Het is niet bekend of Rederij Doeksen in 2015 nog Verdere besparingen door zal voeren. Ook hebben we twijfels over financiële sitautie van Rederij Doeksen, gevoed door de uitspraak van 31 januari. Vlieland vindt bovendien dat zij onevenredig hard getroffen word. De situatie speelt zich af op Terschelling en niet op Vlieland. Wij zijn ook bang dat er minder toeristen komen. Naar Terschelling kan men voor 4 euro, terwijl men naar Vlieland het volle pond moet betalen.

Wat gaat er nu gebeuren?
Aangezien de gemeenten het niet eens zijn met de plannen van Doeksen, kunnen de plannen vooralsnog geen doorgang vinden. Staatssecretaris Mansveld zal waarschijnlijk de Tweede Kamer in gaan lichten, waarop mogelijk een debat zal volgen, zoals Sander de Rouwe eerder ook wilde. Volgens burgemeester Bats zullen de partijen in het ODC binnenkort bijeenkomen om te praten over het contract. Een optie om vanuit de Staat Rederij Doeksen te compenseren, zoals gemeente Terschelling voorstelt in haar brief, lijkt niet mogelijk. Dit staat haaks op de wetgevingen en Mansveld heeft dit eerder ook al uitgelegd.

Friese Koers
De statenfractie van Friese Koers wil dat “Commissaris van de Koning John Jorritsma onmiddellijk moet vertrekken naar Den Haag om van de staatssecretaris Wilma Mansveld te eisen dat rederij Doeksen haar officiële veerdienstcontract naleeft of een miljoenenschade claim bij rederij Doeksen neerlegt. Helaas hebben de dreigementen van Rederij Doeksen ook een negatief gevolg op het lokale toerisme en op de werkgelegenheid op deze prachtige eilanden.” Lees hier meer over de schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Update 2 april 09.00
Gisteravond heeft staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer al ingelicht over de beslissingen van de gemeente. De brief is hieronder te lezen. De minister laat weten dat staattssteun niet zonder meer mogelijk is, omdat daarvoor een zeer duidelijke financiële onderbouwing nodig is. Mansveld betreurt het dat er geen overeenstemming is bereikt, met name voor de eilanders. Intussen blijft de situatie zoals die was: Rederij Doeksen moet zich houden aan het ODC en EVT mag ook blijven varen. “Mocht TSM vasthouden aan de versobering van haar dienstregeling, dan komt dat aan de orde in een vergadering van de zogenoemde botencommissie, zoals voorzien in het ODC. In deze botencommissie zijn alle ODC-partijen vertegenwoordigd, waaronder dus de betrokken eilandgemeenten. In het kader van deze botencommissie zal dan met de eilandgemeenten bezien worden of een procedure van arbitrage zal worden gevolgd.”

Bronnen: Gemeente Terschelling (1) (2), Omrop Fryslân (1) (2), Friese Koers, Rijksoverheid.nl

Lees de aanvullende informatie van Rederij Doeksen aan gemeente Terschelling voor de extra raadsvergadering.
[scribd id=215766245 key=key-1hj49whmrsfr8i6bc0er mode=scroll]
Bron: Gemeente Terschelling

Lees de brief van gemeente Terschelling aan Rederij Doeksen:
[scribd id=215765421 key=key-2jt3v59l71l8edm5tlt4 mode=scroll]
Bron: Gemeente Terschelling

Lees de brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer:
[scribd id=215874403 key=key-qpf6u72lkdkn0cc7b1z mode=scroll]
Bron: Rijksoverheid.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *