Geen overeenkomst na gesprekken over ‘Veerbootoorlog’, Doeksen bezuinigt

doeksen damen lng

De nieuwe veerboot die Doeksen in samenwerking met Damen zou laten bouwen. Deze plannen staan in de ijskast zolang er geen zekerheid d.m.v. een concessie is. Wel wordt de Noord Nederland omgebouwd naar LNG door een subsidie uit het waddenfonds.

Staatssectretaris Mansveld laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de constructieve gesprekken niet tot overeenstemming hebben geleid. In de vorige brief, van 3 maart, zag de Staatssecretaris een goede kans voor deze gesprekken. Ze betreurt het dat er geen overeenstemming is bereikt. Rederij Doeksen heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om, ondanks de concurrentie van EVT, financieel gezond te blijven. Dit houdt onder meer in dat de Midsland wordt verkocht.

De minister had de gesprekken op touw gezet nadat de rechtbank uitspraak had gedaan in de zaak omtrent het beperken van het medegebruik van EVT. Rederij EVT mocht blijven varen van het Hof, en de minister werd gemaand om EVT te betrekken bij gesprekken om alternatieve oplossingen te bedenken. Aanhoudende concurrentie betekent voor Doeksen dat er bezuinigd moet worden. Eerder werd door Doeksen al een uitgedunde winterdienstregeling voorgesteld om het hoofd boven het water te houden. Rederij Doeksen moet het hele jaar door een regelmatige veerdienst onderhouden, zowel in ‘dunne’ als ‘dikke’ tijden, volgens het Openbaar DienstenContract (ODC) waarin medegebruik door andere rederijen mogelijk is, om te voldoen aan Europese regelgeving. Rederij Doeksen zou het alleenrecht weer terugkrijgen door een onderhandse concessieverlening. Vandaag werd echter bekend dat deze onderhandse concessiegunning waarschijnlijk geen stand kan houden in de Europese regelgeving. Dit betekent dat het ODC waarschijnlijk nog langere tijd van kracht zal blijven dan van te voren gedacht.

Staatssecretaris Mansveld heeft de gesprekken laten plaatsvinden om “te verkennen welke andere mogelijkheden er nog zijn om de continuïteit van de veerverbindingen te garanderen” (binnen het ODC, red.). Bij de gesprekken waren de betrokken gemeenten, het Ministerie, Rederij EVT en Rederij Doeksen betrokken.

Volgens de Staatssecretaris is er 6 weken intensief onderhandeld over de mogelijke oplossing. Diverse onderhandeldagen en veel overleg tussen de partijen heeft niet tot een resultaat geleid:

Uiteindelijk is toch geen overeenstemming bereikt en is niet over gegaan tot ondertekening van de al klaar liggende overeenkomsten. Dit lag aan het bedrag aan schadevergoeding dat EVT eiste. IenM kon daar onmogelijk op ingaan in verband met de regels voor staatssteun. In verband met vervolgoverleg over andere opties en precedentwerking, kan ik u nu niks zeggen over de geboden of gevraagde bedragen. Ik betreur dat het niet is gelukt tot overeenstemming te komen tussen de Staat, TSM en EVT, omdat dit naar mijn idee de beste oplossing was en is voor de korte en lange termijn.

Wat de strekking van de klaarliggende overeenkomsten was maakt de minister helaas niet bekend. Het stuklopen van de onderhandelingen betekent dat Rederij EVT mag blijven varen en dat Rederij Doeksen maatregelen wil gaan nemen om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren. Rederij Doeksen heeft hiervoor een zestal maatregelen voorgesteld om het ODC te behouden:

1. De veerboot Midsland, uit 1974, zal worden verkocht. Hierdoor kunnen kosten op onderhoud en het in de vaart houden van een schip bespaard worden. Volgens Doeksen kan “het verschil in passagierscapaciteit kan worden opgevangen door de inzet van extra snelboten.” Volgens de minister zal de verkoop van de Midsland naar verwachting al in september dit jaar plaatsvinden. De minister schrijft bovendien dat Rederij Doeksen dan elders een reserveschip moet regelen (n.b. totdat maatregel 2 is voltooid) om te voldoen aan de eisen van het ODC, waarin het voor de hand hebben van reservematerieel verplicht is. Onlangs had de veerboot Midsland nog een storing in de machinekamer, waardoor de veerdienst naar Vlieland tijdelijk overgenomen moest worden door de Noord Nederland voor auto’s en vrachtwagens en door de sneldient voor personenvervoer.

2. Zoals eerder is bericht, zal Rederij Doeksen de vrachtcatamaran Noord Nederland voorzien van een passagiersaccomodatie. Bovendien krijgt het schip een nieuw voortstuwingssysteem op LNG. Doeksen: “Het aangepaste schip kan op die manier fungeren als vervanging van het verouderde ms Midsland – dat verkocht wordt – en geeft gestalte aan de wens van Doeksen om te komen tot een duurzamer vlootconcept. Het schip zal dan worden verlengd, van een voorstuwingsinstallatie op Liquified Natural Gas (LNG) worden voorzien en van een passagiersaccommodatie voor 200 personen. Het schip behoudt als hoofdtaak het vervoer van vracht, maar kan dan daarnaast ingezet worden op de passagiersdienst en fungeren als back-up van de veerboten bij extra drukte en onderhoudsbeurten.” Rederij Doeksen krijgt een subsidie van € 1.207.500 van het Waddenfonds voor het ombouwen van het ms Noord-Nederland op een LNG-voortstuwing.

3. De vaarsnelheid van ms. Vlieland wordt verlaagd om brandstofkosten te besparen. Hierdoor zal een overtocht ca. 1.45 uur gaan duren. (vanaf 6 april 2014)

4. Extra sneldiensten in de zomerdienst op vrijdagmiddag en zondagmiddag worden alleen nog ingezet bij voldoende vraag. (vanaf 6 april 2014)

5. De sneldienstafvaarten tussen Vlieland en Terschelling in de zomerdienst worden geschrapt, met uitzondering van die op woensdag in het hoogseizoen. (vanaf 6 april 2014)

6. De toeslag voor de sneldienst wordt verhoogd met € 0,75. (vanaf 6 april 2014)

De minister schrijft in haar brief over dezelfde maatregelen. De minister interpreteert de wijzigingen voor de sneldienst echter iets anders: “in totaal worden in de zomerdienstregeling vier afvaarten met de snelboot per week geschrapt: twee naar Terschelling, een naar Vlieland en een tussen beide eilanden.”

Rederij Doeksen laat weten dat “onder gelijkblijvende omstandigheden er met deze aanpak geen aanvullende maatregelen nodig zijn betreffend de winterdienstregeling: aan de eisen in het Openbare Dienstcontract kan Rederij Doeksen in dit geval blijven voldoen. Wel is het zo dat de totale vervoerscapaciteit op piekmomenten iets beperkter wordt. Ook gaat het plan ten koste van een beperkt aantal fte’s bij Rederij Doeksen, echter minder dan in de eerdere bezuinigingsvoorstellen.”

Het voorstel van Rederij Doeksen tot bezuinigingen ligt nu bij de partners in het ODC, onder andere de gemeenten Vlieland en Terschelling. Deze laatste hebben toegezegd in de loop van volgende week met een reactie te komen. Dit betekent dat de maatregelen nog niet definitief zijn en nog aanvaard moeten worden door de partijen binnen het ODC.

Bronnen: Rederij Doeksen, Rijksoverheid

Lees de volledige brief van de staatssecretaris:
[scribd id=214945327 key=key-10ivxr4qgwb1xbcxfi7e mode=scroll]

doeksen damen lng
De nieuwe veerboot die Doeksen in samenwerking met Damen zou laten bouwen. Deze plannen staan in de ijskast zolang er geen zekerheid d.m.v. een concessie is. Wel wordt de Noord Nederland omgebouwd naar LNG door een subsidie uit het waddenfonds.

1 thought on “Geen overeenkomst na gesprekken over ‘Veerbootoorlog’, Doeksen bezuinigt

  1. Begrijpelijke reactie van Doeksen. Laat in ieder geval de Vlielanders niet de dupe worden van deze oorlog. Kwartiertje langer met de Vlieland? Verhoog liever het tarief, net zoals bij de sneldiensten. Snel naar huis kan kennelijk alleen als je op Terschelling woont.
    Wat overigens erg storend is, is dat de gemeente Vlieland haar inwoners nog op geen enkele manier heeft geïnformeerd over de gesprekken en bezuinigingen van Doeksen. Nee, wij moeten de informatie zelf maar zoeken.Slechte zaak!!

    Ies Monas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *