Rederij Doeksen zet concurrentiestrijd door

Om het hoofd te bieden aan de concurrentie om de veerdienst naar Terschelling, heeft Doeksen een aantal maatregelen gepresenteerd. In de winter zullen er minder afvaarten zijn naar zowel Terschelling als Vlieland, de openingstijden van balies en dergelijke zullen worden ingekrimpt en de €4-actie wordt doorgezet.

Financiële nood
Vanwege de uitgestelde uitspraak over de concessie weet Doeksen niet of de concessie definitief wordt en blijft het Openbaar DienstenContract (ODC) van kracht. In dit ODC is medegebruik mogelijk en kan EVT dus blijven varen. EVT vaart in de zomer 3 keer per dag en in de winter, buiten een werfbeurt van meer dan een maand, maar 1 keer. Bovendien concurreert EVT met wat door sommigen wel dumpprijzen genoemd worden. Vanuit het ODC bestaat er voor Doeksen een mogelijkheid om de contractuele verplichtingen aan te passen bij veranderende omstandigheden. Uit inzage door de gemeenten en accountantsbureau Price Waterhouse & Coopers in de boekhouding is gebleken dat de financiële positie van Doeksen op deze manier niet houdbaar is.

Dienstregeling en bezuinigingen
Vanwege de penibele financiële positie van Doeksen, is de volgende dienstregeling gepresenteerd die per 1 oktober in zou moeten gaan. Deze dienstregeling kwam met overleg van de gemeenten tot stand. Voor Vlieland betekent de nieuwe winterdienstregeling een verschraling van één retourafvaart; De sneldienstafvaarten vervallen en er blijven twee retourafvaarten van de veerdienst over op gewijzigde tijden. Naar Terschelling wordt het aantal afvaarten terug gebracht van zes naar vier. Naast het aanpassen van de dienstregeling worden er ook andere dingen gewijzigd. Zo wordt de sneldiensttoeslag voor een eilander met €0,50 verhoogd en worden de openingstijden van de loketten en de horeca-voorzieningen aan boord versoberd.

Harlingen – Vlieland
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Veerdienst 9.00
Veerdienst 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
Veerdienst 14.15 14.15
Veerdienst 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

 

Vlieland – Harlingen
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Veerdienst 7.00
Veerdienst 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
Veerdienst 12.00 12.00
Veerdienst 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

 

Harlingen – Terschelling
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Sneldienst 8.00
Sneldienst 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
Sneldienst 10.30
Veerdienst 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Sneldienst 12.30
Veerdienst 15.00
Veerdienst 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Sneldienst 18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 18.15
Sneldienst 19.15
Veerdienst 19.50

 

Terschelling – Harlingen
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
Sneldienst 6.45
Sneldienst 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15
Sneldienst 9.15
Veerdienst 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
Sneldienst 11.15
Veerdienst 12.30
Veerdienst 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30
Veerdienst 17.30
Sneldienst 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15
Sneldienst 18.15

Onenigheid
Vanwege de verschraling van de dienstregeling, ontstond er verzet vanuit diverse belanghebbenden. De gemeenten Vlieland en Terschelling waren het niet eens met de wijzigingen, ondanks dat deze in overleg tot stand waren gekomen. Daarom wilden zij een geschil er van maken en een arbitrageprocedure starten welke een halfjaar in beslag zou nemen. Rederij Doeksen en de gemeenten kwamen echter overeen om de nieuwe winterdienstregeling een maand uit te stellen, waardoor er geen arbitrage gestart hoeft te worden. Hierdoor zal de nieuwe dienstregeling ingaan per 1 november. De partijen zullen echter nog steeds met behulp van een procesbegeleider tot een oplossing moeten komen.
Vooral gemeente Vlieland hekelt de plannen van Doeksen, omdat de gemeente van mening is dat de concurrentiestrijd op Terschelling gaande is en er dus geen consequenties voor Vlieland aan vast kunnen zitten. Bovendien vinden zij de maatregelen disproportioneel met een afname van 33,33% voor de afvaarten in de winterdienstregeling.
Inmiddels hebben de gemeenten ook met de staatssecretaris om de tafel gezeten en deze zal aan het eind van de zomer terugkomen op maatregelen die op de korte termijn getroffen kunnen worden.
Daarnaast kwam er vanuit de provinciale staten bij monde van de fractie van de Friese Koers, begin juli een roep om de pronvincie Doeksen over te laten nemen.

Verlenging acties
Onlangs maakte Doeksen ook bekend dat de €4-actie en de autokorting ook in september en oktober van kracht blijven, maar de dagen waarop de aanbieding geldt veranderen; Alleen in het weekend kunnen passagiers voor €4 reizen en mag de auto met 50% korting mee. Dit keer komt er echter ook een actie voor Vlieland bij; Er kan een arrangement geboekt worden voor enkele dagen, waarbij er korting is op het bootkaartje.

Bronnen: Omrop Fryslân (1) (2) (3), Friesch Dagblad, Gemeente Vlieland , Skylgenet.nl, Rederij Doeksen (1) (2)

P.S. Vanwege vakantie is dit artikel later verschenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *