Mansveld onderzoekt beperking medegebruik veerdienst Terschelling

Mansveld EVT medegebruik Doeksen winterdienstregeling

Mansveld onderzoekt mogelijkheden om medegebruik door EVT in te perken. Hierdoor zou de nieuwe winterdienstregeling van Doeksen minder ingrijpend kunnen worden.

Staatssecretaris Mansveld gaat de mogelijkheden onderzoeken om het medegebruik binnen het contract met Doeksen te beperken. Hierdoor zou EVT misschien minder vaak mogen varen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu liet vandaag in een brief aan de kamer weten de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Rederij Doeksen verzorgt binnen een Openbaar DienstenContract (ODC) het vervoer naar Terschelling en Vlieland. Doeksen heeft hiermee het voorrecht voor de getijdebruggen. In afwachting van het definitief worden van de concessie, is er ook medegebruik van deze bruggen mogelijk. Rederij EVT maakt hier gebruik van en vaart tegen een lager tarief dan Doeksen. Hierdoor loopt Doeksen inkomsten mis, vooral in de zomer. Doeksen wil daarom minder gaan varen in de winter. Doeksen wilde eerst per 1 oktober een afgeslankte winterdienstregeling gaan varen. Door verzet vanaf de eilanden en vanwege de herfstvakantie was dit voorlopig uitgesteld tot 1 november.

Een eventuele afgeslankte winterdienstregeling van Doeksen leidt tot ingrijpende maatschappelijke gevolgen op Vlieland en Terschelling, zo vindt het ministerie. Hierdoor is er in de commissie bootdiensten, het overlegorgaan voor de veerdiensten, nog geen overeenstemming bereikt over deze nieuwe winterdienstregeling. Mansveld heeft in goed overleg met de verschillende partijen de conclusie getrokken dat het nodig is te zoeken naar maatregelen om de veerdienst op lange termijn te kunnen garanderen. Mansveld baseert haar op de rapportage van de procesbegeleider die aangesteld is om de overeenstemming te bereiken in de commissie bootdiensten. Mansveld zal daarom onderzoeken of het medegebruik van de aanleginrichtingen ingeperkt kan worden, waardoor Doeksen meer het alleenrecht krijgt. Het onderzoek moet halverwege oktober afgerond zijn.

Daarnaast heeft Mansveld Doeksen bereid gevonden de besluitvorming over de nieuwe winterdienstregeling voorlopig uit te stellen. Hiermee valt dus ook niet meer te zeggen dat de nieuwe dienstregeling op 1 november in zal gaan.

Rederij Doeksen heeft nog geen overeenkomst bereikt met FNV bondgenoten en CNV vakmensen over de inzet van het personeel in de nieuwe winterdienstregeling. Er is tijdens het laatste gesprek wel besproken hoe de roosters tot stand zouden moeten komen. Zo is er overeenstemming bereikt over het niet meer dan 5 dagen aansluitend werken in één week. Doordat de exacte invulling van de nieuwe dienstregeling echter nog niet bekend is, kunnen Doeksen, FNV en CNV nog geen overeenkomst bereiken. Doeksen zal daartoe een conceptrooster uitwerken wat vervolgens door de leden van de vakbond gekeurd mag worden.

Mansveld EVT medegebruik Doeksen winterdienstregeling
Mansveld onderzoekt mogelijkheden om medegebruik door EVT in te perken. Hierdoor zou de nieuwe winterdienstregeling van Doeksen minder ingrijpend kunnen worden.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu en FNV Bondgenoten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *