11Jun

Mansveld wil snelle behandeling concessieverlening bij Hof

11-06-2013 door Redmer van der Meer (admin)

Staatssecretaris Mansveld heeft vandaag de vragen beantwoord die door de VVD-kamerleden Aukje de Vries en de Boer waren ingediend in mei. Mansveld laat hierin weten bij het CBb aan te dringen op een snelle behandeling van de zaak bij het Europese Hof. Daarnaast is het voorlopig nog te prematuur om een standpunt in te nemen omtrent de door Doeksen voorgestelde wijzigingen in de (winter)dienstregeling.

Rechtszaak CBb naar Hof
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven behandelt de rechtszaak omtrent de onderhands gegunde concessieverlening aan Rederij Doeksen. Deze gunning wordt getoetst aan onder andere het Europese recht. Het CBb moest de uitspraak uitstellen, omdat er enkele onduidelijkheden zijn hoe de wet geïnterpreteerd moet worden en wanneer deze geldig is. Deze vragen worden gesteld aan het Europese Hof en deze behandeling kan gemakkelijk anderhalf jaar of langer in beslag nemen. Staatssecretaris Mansveld kan niet zelf bij het Hof aandringen op een snelle behandeling, maar moet dit doen via het CBb. De staatssecretaris laat daarbij weten dat een verzoek tot versnelde behandeling alleen gedaan kan worden wanneer alle betrokken partijen daarmee instemmen.

Ongelijke plichten binnen ODC
Tot de uitspraak van het CBb is het Openbaar DienstenContract tussen het Rijk en Doeksen geldig. EVT hoeft niet aan de voorwaarden van een contract te voldoen en dus is er oneerlijke concurrentie ontstaan. Op de vragen wat de consequenties zijn voor deze verhoudingen, laat de staatssecretaris vooral weten dat hierbij de procedure voor wijzigingen binnen het ODC gevolgd moet worden. Dit betekent dat Doeksen momenteel een verzoek heeft ingediend voor een aangepaste winterdienstregeling. De Commissie bootdiensten heeft deze in behandeling. Deze commissie wil samen met de staatssecretaris en de leden van de commissie rond de tafel. Aangezien dit waarschijnlijk binnenkort plaatsvindt, doet de staatssecretaris hier verder weinig uitspraken over.

Compensatie
Rederij Doeksen heeft het Rijk verzocht tot compensatie voor onrendabele vaarten. Op de vraag hierover, wordt gerageerd dat eerst de besprekingen binnen de commissie bootdiensten moet worden afgewacht en dat bovendien compensatie niet zonder meer mogelijk is gezien de Europese rechten met betrekking tot staatssteun.

Concessie Rederij Doeksen Mansveld

Staatssecretaris Mansveld wil een snelle behandeling aandringen bij het CBb

Bron: Rijksoverheid.nlTags: , , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen