9Jun

Commissie bootdiensten: Geen toestemming minder vaarten in winter

9-06-2013 door Redmer van der Meer (admin)

De commissie bootdiensten geeft nog geen toestemming aan Rederij Doeksen om in de winter het aantal afvaarten te verlagen. Deze commissie bepaalt de afspraken die in het Openbaar Dienstencontract staan.

Door de concurrentie met EVT en het uitblijven van de concessie wil Rederij Doeksen in de winter schrappen in het aantal afvaarten. Zoals eerder geschreven, zijn de plichten voor beide rederijen niet gelijk, waardoor EVT goedkoper kan varen dan Doeksen. Hierdoor mist Rederij Doeksen inkomsten en die moeten gecompenseerd worden, zo vindt Doeksen. Aangezien Doeksen binnen een Openbaar Dienstencontract (ODC) vaart, moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de betrokken partijen in deze commissie. In deze commissie hebben de gemeenten Terschelling, Vlieland en Harlingen, Rijkswaterstaat en Rederij Doeksen inspraak.

Rederij Doeksen heeft aan deze commissie bedrijfsgegevens voorgelegd waaruit duidelijk moet worden dat de verliezen te groot zijn om niet te snijden in de kosten. De Leeuwarder Courant heeft deze gegevens ook opgevraagd, want Doeksen heeft deze gedeponeerd bij de kamer van koophandel. De Koninklijke Doeksen leed vorig jaar een verlies van 1,6 miljoen, maar dit betreft het resultaat van de gehele Koninklijke Doeksen, waar 12 BV’s toe behoren, zoals bijvoorbeeld de Waterbus. Gezien de ongeveer gelijkgebleven kosten (bedrijfslasten), fluctueerde de winst van Doeksen de afgelopen jaren. In het eerste jaar van de EVT, 2008, maakte de Koninklijke Doeksen €1,3 miljoen verlies. De jaren daarna werd echter weer winst geboekt. In 2009 €2,1 miljoen, in 2010 €1,2 miljoen en in 2011 €800.000. Rederij Doeksen verwacht in 2013 echter een nog groter verlies, omdat EVT meer bekendheid krijgt sinds de invoering van de Spathoek.

Eind mei kwam de commissie bijeen, maar onder andere burgemeester Haan van Vlieland vond de cijfers niet voldoende compleet om te concluderen dat het nodig is om te schrappen in de afvaarten. Haan vind de “kerstboom aan BV’s waarachter schijnbaar ondoorgrondelijke boekhoudkundige trucjes schuilgaan die de winst- en verliescijfers beïnvloeden” onduidelijk en wil meer duidelijkheid van Doeksen. Melles bestrijdt dit en vindt dat alle relevante stukken aanwezig zijn. Op 5 juni kwamen de partijen er wederom niet uit, vooral omdat de bal meer bij de staatssecretaris ligt. Daarom zal binnenkort opnieuw een vergadering belegd worden, waarbij ook de staatssecretaris aanwezig zal zijn.

Bronnen: Leeuwarder Courant (24-05), Omrop FryslanTags: , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen