Rederij Doeksen vraagt compensatie en introduceert actietarief

Rederij Doeksen heeft vorige week compensatie aangevraagd bij de minister door de huidige concurrentieverhoudingen. Vandaag introduceert Doeksen daarnaast een actietarief van €4 voor de veerdienst naar Terschelling.

Compensatie
De situatie waar Doeksen al voor waarschuwde is inmiddels ontstaan. Door het uitblijven van een uitspraak omtrent de concessieverlening is er oneerlijke concurrentie ontstaan. Rederij Doeksen dient zich aan de afspraken binnen het Openbaar DienstenContract (ODC) te houden en dit betekent een bepaald minimaal aantal afvaarten per dag, ook in de winter. Rederij Doeksen krijgt hiervoor het hoofdgebruik op de getijdebruggen in de havens. Concurrent EVT mag ook gebruik maken van de getijdebruggen, maar hoeft zich niet te houden aan een ODC. Hierdoor kan EVT vooral op de drukke momenten varen en een veel lager tarief voeren. Rederij Doeksen verliest hierdoor per jaar circa 70.000 passagiers met bijbehorende auto’s en nog een deel van het vrachtvervoer. Dit betekent voor Doeksen een verlaging van de inkomsten met circa 3 miljoen. EVT vervoert vooral veel mensen in de zomer, het zogenaamde cherry picking, terwijl de afspraken in het ODC voor Doeksen vooral bedoeld zijn dat de rendabele diensten in de zomer de diensten in de winter kunnen financieren.

Omdat Rederij Doeksen zich aan afspraken moet houden en de concessie nog steeds niet definitief is, vindt Doeksen dat de minister de lagere inkomsten moet vergoeden. Voor Doeksen is deze situatie niet langer houdbaar en zal andere maatregelen treffen als er geen compensatie komt. Doeksen zal dan bijvoorbeeld het aantal afvaarten in de winter verminderen. Dat kan al gaan gebeuren in deze herfst, zo laat Doeksen weten.

Actietarief
Door dezelfde oneerlijke concurrentie gaat Rederij Doeksen tijdelijk een actietarief voeren voor de veerdienst naar Terschelling. Van 15 mei tot en met 12 juni, van na Hemelvaart tot aan Oerol, kan met met de normale veerdienst van Doeksen naar Terschelling varen voor €4,00 per persoon per enkele reis, zonder toersitenbelasting. Dit is minimaal een euro goedkoper per enkele reis dan het tarief wat EVT hanteert. Het actietarief geldt alleen voor passagiers van de veerdienst en geldt dus niet voor de sneldienst of voor voertuigen.
Voor Rederij Doeksen is dit de eerste actie in de directe concurrentiestrijd. Voorheen werd de strijd vooral aangegaan in de rechtszaal en in de vorm van de venstertijden. Rederij Doeksen wachtte vooral de uitspraak af of de concessie gegund zou worden. Nu het blijkt dat dit nog twee tot drie jaar gaat duren, hanteert ook Doeksen een actietarief.
Rederij Doeksen benadrukt wel dat dit actietarief niet zonder meer goed nieuws is. Zoals Doeksen het zelf zegt, zijn er in deze strijd alleen maar verliezers. Het actietarief is niet kostendekkend en dat betekent dat er gesneden moet worden in de kosten. “Dat hebben we nooit gewild en we hebben er lang voor gewaarschuwd. Het snijden in de kosten zal voor niemand prettig zijn.” Dit zou kunnen betekenen dat er afvaarten in de winter weg gaan vallen.

Tickets kunnen geboekt worden op de website van Rederij Doeksen: http://www.rederij-doeksen.nl/superactie

Bronnen: Rederij Doeksen (1) (2) (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *