Veerboten krijgen eigen tarief havengeld Harlingen

Havengelden Harlingen Veerboten

Havengelden Harlingen Veerboten

Vanwege verschillen tussen havengelden heeft de gemeenteraad van Harlingen besloten veerboten een eigen havengeldtarief te geven.

Dit voorjaar bleek dat de havengelden die gevraagd werden voor de veerdiensten niet overeenkwamen met de huidige gang van zaken. Bovendien betaalt EVT een ander tarief dan Rederij Doeksen, omdat EVT’s veerboot een zeeschip is en de schepen van Doeksen te boek staan als binnenvaart. Dit heeft de gemeente Harlingen er toe gezet een apart tarief voor veerboten in te voeren vanaf 2013. Het tarief komt volgens de gemeente overeen met het bedrag dat Doeksen de afgelopen jaren betaalde, €0,03 per vierkante meter. Er zal geen sprake meer zijn van toepassing van korting vanwege herhalend bezoek. Wel zullen de kosten de komende jaren langzaam verhoogd worden om tot een betere verhouding te komen tussen de kosten en inkomsten specifiek voor de veerboten.

Havengelden Harlingen Veerboten
Havengelden Harlingen Veerboten

Bron: Gemeente Harlingen

1 thought on “Veerboten krijgen eigen tarief havengeld Harlingen

  1. “Wel zullen de kosten de komende jaren langzaam verhoogd worden om tot een betere verhouding te komen tussen de kosten en inkomsten specifiek voor de veerboten.”

    Een mooie, vooral politieke zin.

    Per defintie betekent dit, dat de exploitatiekosten van de geconcessioneerde dienst omhoog gaan en dus de kans bestaat dat de tarieven omhoog moeten. Tenzij de handhavers van de concessie dat niet willen en ze dus in staat worden gesteld, de bootdiensten naar een minder gunstige positie te manoeuvreren. Dat soort staatsmanoeuvres heben we al eerder gezien in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld bij het om zeep helpen van de Gelderse Tramweg Maatschappij. Paar jaar terug, jawel. Veel veranderd is er niet.

    Je kan je natuurlijk ook afvragen wat de verhouding is tussen de kosten en de inkomsten van de veerboten als het gaat om de havengelden, die moeten dienen om de exploitatie van de haven te dekken. Een normaal denkend mens kijkt dan naar de lasten van de haven en wat er aan verkeer binnenkomt waarvan je havengeld mag vragen. Dat is iets anders dan de portemonnee van de rederij.
    Of de TSM over een paar jaar nog zo blij zal zijn met de Concessie, waag ik te betwijfelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *