18Mar

Gemeente Harlingen verbreekt tarievencontract met Doeksen

18-03-2012 door Redmer van der Meer (admin)

De gemeente Harlingen heeft op 13 maart beslist “de oude afspraken over een vergoeding voor gebruik van gemeentelijke wateren en grond met ingang van 2012 te beëindigen”. Deze oude afspraken golden volgens de Leeuwarder Courant vanaf 2001. Volgens de gemeente zijn er in de tussentijd veel dingen veranderd, zo zijn de haventarieven verhoogd en is de vloot van Rederij Doeksen veranderd.

In de vergadering van burgemeesters en wethouders op 13 maart is het contract met Doeksen omtrent de haventarieven ter sprake gekomen. Er is beslist dat de oude afspraken met Rederij Doeksen per 2012 worden beëindigd en dat er nu volgens de geldende zeehavengeldverordening belasting wordt geheven. De argumenten die hiervoor aangehaald worden zijn dat er ten eerste een te grote afwijking ontstaan is tussen het betaalde en eigenlijk verschuldigde havengeld en ten tweede dat er een rechtsongelijkheid is met de andere gebruikers van de haven.

Door de afspraken heeft Rederij Doeksen sinds 2001 een te laag bedrag betaald, volgens de Leeuwarder Courant: Er werd geen rekening gehouden met het uitbreiden van de vloot van Rederij Doeksen, zowel in aantallen schepen als in grootte van de schepen. Door de afspraak werd er ook niet rekening gehouden met de vergroting van het aantal afvaarten. Het verschuldigde bedrag werd daardoor alleen opgehoogd door rente. De gemeente wil niet laten weten wat het oude bedrag is geweest en wat de gemeente nu meer zal vragen.

Volgens de gemeente zorgt Doeksen zelf ook voor verwarring. Een aantal schepen van Doeksen schepen zijn namelijk als zeeschepen geregistreerd, waardoor er geen btw betaald hoeft te worden. Tegelijk beschikken die schepen echter over een binnenmeetbrief, waardoor de rederij havengeld betaald met het tarief voor binnenvaartschepen, dat lager is dan dat van zeeschepen. “Het kan niet zo zijn dat de schepen die als zeeschip geclassificeerd zijn, omgevlagd worden op het moment dat ze de havenmond binnenvaren”, zegt wethouder Maria le Roy in de Leeuwarder Courant van donderdag. Ook zegt ze in die krant dat het niet duidelijk is waarom de zaak nu pas wordt aangepakt.

De gemeente zelf zorgt zelf echter ook voor verwarring, door geen duidelijke omschrijving van een binnenschip te geven: Binnenschip: een vaartuig – niet zijnde een pleziervaartuig – dat uitsluitend wordt gebruikt voor de vaart op de binnenwateren. Door niet naar de certificering en classificatie te kijken, maar naar het gebruik van het schip, zorgt dit ook voor verwarring. Bovendien is de Waddenzee ook een lastig beschreven binnenwater, het is een zee maar valt onder het Binnenvaart PolitieReglement (BPR).

Nu de gemeente Rederij Doeksen havengeld wil laten betalen door te rekenen met de tarieven geldend in de verordening zeehavengeld van de gemeente Harlingen wordt een tarief berekend aan de hand van het Bruto Tonnage, ook wel Gross Tonnage genoemd, dit is een maat voor de totale inhoud van het schip. Dit tarief is €0,14 per BT. Wanneer het schip vaker dan 5 keer per week de haven bezoekt geldt er een korting van 35%.

Rederij Doeksen laat tegenover de Leeuwarder Courant weten twee aanmerkingen te hebben. Zo was de rederij door de gemeente niet op de hoogte gesteld van het besluit en wil de rederij niet een melkkoe worden, zoals de voorgestelde haventarieven voor passagiers enkele jaren terug. Paul Melles tegenover de Leeuwarder Courant: “We wachten de uitnodiging voor het gesprek af. Maar de gemeente moet niet denken dat ze een mooie melkkoe heeft gevonden”.

Het is vreemd dat de gemeente niet eerder heeft gekeken naar de afspraken met Rederij Doeksen, ook niet na het in dienst treden van concurrent EVT. De gemeente kan waarschijnlijk de te weinig betaalde havengelden van de afgelopen jaren niet verhalen op Rederij Doeksen, omdat er een geldende afspraak was.

Bronnen: Harlingenboeit.nl (notulen), Gemeente Harlingen (1) (2), Leeuwarder Courant 15 maart 2012, pag 13.Tags: , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

2 reacties op “Gemeente Harlingen verbreekt tarievencontract met Doeksen”
 1. Willem Boot

  Het lijkt natuurlijk allemaal zo mooi: condities zijn gewijzigd, vloot is gemuteerd, alles “loopt te ver uit elkaar” en dan “zeg je het contract op”?

  En laten we het dan maar eens vertalen in gewoon Nederlands: er is weer een overheid die argumenten bedenkt om de lasten maar weer te verzwaren en geld van de vakantie vierende burger of eilander die naar de vaste wal moet, rigoureus uit de zak te kloppen. En dat terwijl iedereen al 19% BTW + 32,5% inkomsten- of loonbelasting betaalt, dus > 50% van wat-ie formeel vangt en dus nooit ziet.

  Dat prachtige belastinggeld wordt straks gewoon doorberekend in de boottarieven. Doet de TSM dat niet, dan kan je gaan zitten wachten op een deconfiture.

  Zo langzamerhand ga ik echt geloven in een collectieve zwakzinnigheid van “de overheid”. Een club bevoorrechte ondeskundigen die zich verrijkt op de zak van anderen.

  Waar het hier om gaat is dat, wanneer deze overheid “grotere verschillen” constateert, er maar direct “even moet worden afgerekend”. Waarom hoor je van diezelfde overheid nooit eens formulering van het principe dat “men de collectieve lasten minimaliseren moet”?

  Reply
 2. D van de Stege

  Mijn pensioen staat al 5 jaar stil, dus koopkrachtdaling. Tarieven gaan omhoog.

  Dag Wadden, dag Harlingen! Bekijk het maar.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen