17Dec

Uitspraak kort geding EVT op 31 december

17-12-2013 door Redmer van der Meer (admin)

Vandaag diende het kort geding van EVT tegen het besluit van staatssecretaris Mansveld om het medegebruikcontract met EVT op te zeggen.

Mansveld wilde EVT stoppen te varen tussen Harlingen en Terschelling door het contract te ontbinden. Ze kwam hiertoe doordat Rederij Doeksen al lange tijd benadrukt dat er geen ruimte is voor twee rederijen op deze lijn als er in de winter ook een volwaardige dienstregeling moet zijn. Concreet wilde Doeksen in de winter dan ook afvaarten schrappen, maar dit zou volgens de minister en de betreffende gemeenten ingrijpende consequenties hebben voor de leefbaarheid van het eiland.

In het kort geding kwamen de bestaande standpunten naar voren. Het Rijk en de gemeenten pleitten voor bereikbaarheid van de eilanden, ook in de winter. Doeksen pleitte ervoor dat er slechts ruimte is voor één rederij. Daar tegenover staat EVT, die vindt dat het goedkoper kan en dat het niet terecht is dat Doeksen altijd de ‘monopoliepositie’ toegeworpen krijgt. Rederij EVT voelt haar hierbij gesteund door de vrijemarktregels van de Europese Unie en door een eerder advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Opmerkelijk is dat er aan het begin van het debat door het Rijk en Doeksen gevraagd werd om bedrijfsgevoelige informatie achter gesloten deuren te houden. Dit werd door de rechtbank afgewezen en daarmee is de financiële situatie van Doeksen duidelijk geworden. Zo werd in 2012 een verlies geleden van 2,2 miljoen en is geprognosticeerd dat het verlies in 2013 en 2014 verder op zal lopen tot meer dan 3 miljoen euro. Mocht Doeksen maatregelen doorvoeren met betrekking tot de inkrimping van de dienstregeling en het personeelsbestand kan het verlies beperkt blijven tot ca. 2 miljoen euro. Met de huidige verliezen komt de solvabiliteit van de Rederij eind 2014 onder de grens van 30%, die Doeksen opgelegd wordt door het moederbedrijf.

Rederij EVT bestreed in het kort geding echter deze cijfers en vond ze te ondoorzichtig door het schuiven met posten tussen de bedrijfstakken van Doeksen.

Aan het eind kregen de gemeenten Vlieland en Terschelling ook nog de gelegenheid om het standpunt toe te lichten. Zij duidden vooral op het maatschappelijke belang van de veerdiensten en eventuele ontwrichting bij inkrimping van de veerdienst. De rechtbank zal op 31 december om 10:00 uitspraak doen in deze zaak.

Bronnen: Omrop Fryslân, Twitter: Teun de Jong & Arnoud BoerTags: , , , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen