Havengeld Harlingen Doeksen stijgt komende jaren

Havengeld Harlingen Doeksen

De veerdiensthaven van Harlingen

De komende jaren zullen de havengelden voor veerboten in Harlingen met 1 cent per vierkante meter stijgen. Dit valt te lezen in de voorgestelde perspectiefnota van de gemeente Harlingen. In 2012 werd het verhogen van de havengelden al voorgesteld.

Uit een eerder onderzoek van Ernst & Young is gebleken dat Harlingen verlies lijdt op de zeehaven. De veerboothaven was volgens het onderzoek ook verlieslatend. Daarom stelt de gemeente nu voor om het tarief met 33% te laten stijgen. Tot 2017 zal het tarief elk jaar met 1 cent worden verhoogd. Hierdoor wordt er in 2014 €30.000 meer binnengehaald en vanaf 2017 €90.000.

Verschillende gemeenteraadsleden vonden dat de veerdiensttarieven nog meer zouden moeten stijgen en dat Rederij Doeksen ook zou moeten betalen voor de verliezen van de afgelopen jaren. “Als Doeksen marktconforme tarieven vraagt, kunnen wij dat ook” aldus Jappie Saakstra (Harlinger Belang). In de raadsvergadering kwamen er daarom ook enkele vragen binnen waarom de veerdiensttarieven nog niet kostendekkend zijn. Wethouder Le Roy antwoordde als volgt:

Ook in dit gedeelte van de haven moet er een tarief geheven worden wat kostendekkendheid gaat benaderen. Het eindtarief moet nog bepaald worden. Dit komt dor de situatie waaruit men kwam: er was een afspraak met Rederij Doeksen om in het haventarief 1 keer af te kopen. Dat is juridisch niet (meer) verantwoord. Daarom is voorgesteld het tarief eerst vast te stellen in overeenkomst met het bedrag wat eerder betaald werd. Het bedrag wordt met een cent per jaar verhoogd. Dit betekent nu al €30.000 per jaar aan inkomsten voor de geemente. Deze verhoging zal een aantal jaren moeten gebeuren om de gewenning er in te krijgen. Dit geeft ons ook de tijd om te kijken wat het eindbedrag per m^2 moet zijn. Voorheen is er al bij omliggende havens en bij provinciën gekeken hoe zij dit tarief samenstellen. Hier werden wij echter niet wijzer van. Dat beperkt ons in de mogelijkheden. Daarom moet er een afweging van de kosten gemaakt worden. Tot en met 2017 zullen de kosten verhoogd worden en zal er duidelijk gemaakt worden waar deze kosten uit bestaan.

Havengeld Harlingen Doeksen
De veerdiensthaven van Harlingen

Bronnen: Gemeente Harlingen (1) (2), Leeuwarder Courant (04-09-2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *