Pilot voor bus Den Helder de veerboot op naar Texel

Bus 28 en 29 staan klaar op Texel.

Bus 28 en 29 staan klaar op Texel.

In het najaar wil provincie Noord-Holland een proef starten om de bus van Den Helder station naar de Texelse boot door te laten rijden op Texel. De bus moet dan in Den Helder aan boord gaan en op Texel doorrijden naar De Koog. Het OV-concept moet gaan rijden onder de naam ‘Texelhopper’.

Zoals het nu is rijdt bus 33 van station Den Helder naar de veerhaven van TESO in Den Helder. Passagiers kunnen daar de boot op en op Texel buslijn 28 of 29 pakken om verder te reizen op het eiland. Voor de pilot is het de bedoeling dat buslijn 33 doorrijdt de boot op. Op Texel rijdt de bus volgens de route van buslijn 28, waarmee die kan komen te vervallen. De bus rijdt dan vanaf ‘t Horntje, waar de boot aanmeert, naar Den Burg en De Koog en weer terug.

De provincie is in overleg met TESO hoe de bus afgehandeld moet worden. Een punt van aandacht is hoe het bootkaartje verrekend kan worden met de passagiers die meereizen. Verder is er ook nog gesteggel over de kaartjes die gebruikt kunnen worden op de bus. In ieder geval komt er een universeel kaartje voor €3,00. Dit kaartje is onafhankelijk van de instap- en uitstapplaats van deze bus. De OV-chipkaart, en daarmee de OV-abonnementen, zullen niet meer geldig zijn op deze bus. Texelaars kunnen voor het bedrag van het huidige maandabonnement 35 3-eurokaartjes krijgen.

De pilot is onderdeel van het project ‘Beter openbaar vervoer Texel’. Het doel van het project is het openbaar vervoer op het eiland beter af te stemmen op de bestaande vraag. Het idee is om met een gelede bus (harmonicabus), mogelijk elektrisch, te gaan rijden. Tijdens de proef vervallen buiten de spits de ritten van lijn 29.

De pilot werd gisteren behandeld in een informatiebijeenkomst voor raadsleden en andere betrokkenen. Het lijkt erop dat er een meerderheid is om de pilot door te voeren. Dit zal moeten blijken op de gemeenteraadsvergadering van 18 juni.

Texel-Plaza zet vraagtekens bij een “logischere en efficiëntere verbinding vanaf het treinstation naar Texel en vice versa”. Er zijn twijfels omtrent waar passagiers in kunnen stappen en of zij op de boot in de bus moeten blijven of niet. De aanlsuiting op de trein wordt ook discutabel bevonden, want staat de bus wel altijd vooraan op de boot?

Bus 28 en 29 staan klaar op Texel.
Bus 28 en 29 staan klaar op Texel.

Bronnen: Noordhollands Dagblad, Texel-Plaza (1) (2) (3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *