Vakbonden FNV en CNV oneens met CAO Rederij Doeksen

Vakbonden FNV en CNV hebben aan Rederij Doeksen een ultimatum gesteld. Indien de rederij voor woensdag 22:00 uur (gisteravond) niet ingaat op de eisen van de vakbond voor een nieuwe cao worden acties niet uitgesloten. Het personeel van Rederij Doeksen is op zoek naar waardering, nadat zij geschikt hebben in de tijd dat EVT met Doeksen concurreerde. Door de concurrentie waren er andere roosters en geen loonsverhogingen. Nu de concurrentie voorbij is, willen de werknemers hier wat voor terugkrijgen. Ook was de belofte destijds dat alle maatregelen teruggedraaid zouden worden.

In september van 2013 was er ook onvrede onder het personeel door de mogelijke invoering van een ingekrompen winterdienstregeling.

Minke Jansma, bestuurder FNV Bondgenoten: “Het afgelopen jaar waren de cao-onderhandelingen opgeschort, omdat de aanwezigheid van de veerdienst van EVT veel onzekerheid voor de toekomst van TSM met zich meebracht. Nu daarover duidelijkheid is en de concessie voor de veerdiensten naar Terschelling en Vlieland voor de komende 15 jaar aan TSM zijn verleend, willen wij dat vertaald zien in meer zekerheid voor de werknemers van TSM.”

Rederij Doeksen reageert verbaasd over het ultimatum in een persbericht. Rederij Doeksen vindt dat er een marktconforme loonstijging in verlieslijdende situatie gegeven wordt. De Rederij had een loonbod van 2,4% voor een tweejarige CAO voorgesteld. Bovendien zegt Doeksen meerdere malen contact gezocht te hebben met de vakbonden na het mislukken van onderhandelingen op 22 april jongstleden. De vakbonden zouden er geen gehoor aan gegeven hebben.

Rederij Doeksen laat weten in 2012 en 2013 3,7 miljoen euro verlies gedraaid te hebben, en in 2014 een verlies verwacht van 0,8 miljoen. “Ondanks de miljoenenverliezen en investeringen is Rederij Doeksen bereid haar medewerkers een marktconforme loonsverhoging van 2,4% te geven vanwege het perspectief dat de concessie biedt. De bonden houden echter vast aan hun eis van 4,3%”

Ook Paul Melles, directeur Rederij Doeksen reageert verbaasd in het persbericht: “In voorgaande winstgevende jaren hebben we een goede TSM-Cao opgebouwd. Nu zitten we in een overgangsjaar waarin we ons bedrijf weer op moeten bouwen na een zware periode. We hadden meer begrip van vakbonden en leden verwacht in deze situatie. Met de huidige gang van zaken wekken zij helaas niet de indruk dat ze in goed overleg tot een voor iedereen acceptabele Cao willen komen. Dat vinden we onbegrijpelijk en niet-realistisch.”

UPDATE

Op 28 mei werd bekend dat er geen acties zouden komen bij Rederij Doeksen. Rederij Doeksen melde in een persbericht:

De dreigende stakingsacties bij Rederij Doeksen zijn voorlopig afgewend. Op 26 mei j.l. ontving
Rederij Doeksen een ultimatum van de vakbonden FNV en CNV, waarin zij waarschuwden voor acties
als niet ingegaan werd op de door hen gestelde eisen.

Woensdagmiddag kwamen de onderhandelingen tussen Doeksen en de vakbonden FNV en CNV toch
weer op gang. Aan het eind van de middag werd bekend, dat partijen een principeakkoord hebben
bereikt. De vakbonden leggen dit principeakkoord nu eerst voor aan hun leden.

Bronnen: FNV Bondgenoten, Omrop Fryslân, Rederij Doeksen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *