Reconstructie gebied veerdam Vlieland

Reconstructie veerdam Vlieland

De geplande reconstructietekening van de veerdam op Vlieland. Gemotoriseerd verkeer wordt geweerd van de westkant en komt aan de oostkant van de terminal.

Het gebied rond de veerdam van Vlieland zal in 2015 worden aangepast. Het plein tussen de terminal en de dijk wordt verkeersarm gemaakt. Bussen en Taxi verhuizen naar de oostelijke kant van de terminal. Aan de westkant van de terminal komt een extra voetgangerspassage voor passagiers die van de boot komen.

Aan de westelijke kant van de terminal, tegen het dorp aan, zal het plein opnieuw worden ingericht. Bussen en taxi’s worden hier geweerd en komen aan de andere kant van de terminal te staan. De huidige hoogteverschillen zullen uit het plein gehaald worden, zodat het ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Tegen de (zee)dijk aan komt een soort tribune, waarop men kan genieten van het uitzicht over het wad en het plein. Ook zal het plein met een natuurlijke glooiing aansluiting krijgen op het wad. Voor veerbootpassagiers zal het grootste verschil zijn dat er een doorgang komt vanaf de veerdam naar het plein, om de westelijke kant van de terminal heen.

Omdat het westelijke deel verkeersluw wordt gemaakt, zal het gemotoriseerde verkeer geconcentreerd worden aan de oostelijke kant. Hier zullen nieuwe opstelstroken gecreëerd worden. Bovendien zal er een betere scheiding tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers en de opstelplaats voor de sneldienst worden gemaakt. Er zal een apart fietspad aangelegd worden naar de jachthaven en het voetpad langs het wad zal een opknapbeurt krijgen.

Naast de verandering van de verkeersstromen zal het hele plein opnieuw bestraat worden, waarbij duurzame gebakken klinkers gebruikt worden. Het plein wordt met ca. 50 centimeter opgehoogd om de kans op overstromen bij hoogwater te verminderen. Regenwater zal niet meer in het riool terechtkomen, maar in zee. Het hele gebied zal voorzien worden van LED-verlichting.

Het project kost 1,3 miljoen euro, waarvan de gemeente €705.000 heeft gereserveerd. Het overige bedrag wordt als subsidie aangevraagd bij de provincie. Er wordt nog gekeken of Rederij Doeksen en Wetterskip Fryslân kunnen bijdragen.

Het definitieve plan moet nog verder worden uitgewerkt. In deze fase zal er nog overleg zijn met de omwonenden en beroepsmatige gebruikers van het gebied om problemen en ideeën te inventariseren. De gemeente verwacht de aanbesteding voor de werkzaamheden in januari 2015 te kunnen uitschrijven. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het toeristenseizoen, stormseizoen en andere geplande werkzaamheden op het eiland.

Reconstructie veerdam Vlieland
De geplande reconstructietekening van de veerdam op Vlieland. Gemotoriseerd verkeer wordt geweerd van de westkant en komt aan de oostkant van de terminal.
veerdam vlieland2
Het idee van de ‘tribune’ op de (zee)dijk naast de coupure.

Bron: Gemeente Vlieland (1) (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *