6Jan

EVT krijgt geen eigen ligplaats op Terschelling

6-01-2011 door Redmer van der Meer (admin)

De rechtbank van Leeuwarden heeft vandaag vijf uitspraken gedaan in zaken omtrent de ligplaats van rederij EVT. Rederij EVT was het niet eens met de beslissingen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling. Veelal probeerde EVT zich te beroepen op het gelijkheidsbeginsel, omdat ze het niet eens zijn met de privileges die Rederij Doeksen krijgt, al dan niet door het openbare dienstcontract (ODC). Dit ODC houdt in dat Rederij Doeksen een reguliere veerdienst moet onderhouden (inspanningsverplichting). EVT is in geen enkele zaak in het gelijk gesteld en krijgt dan ook geen enkele financiƫle vergoeding voor de schade die zij lijden door de de beslissingen van het college.

De eerste uitspraak had betrekking op het feit dat EVT het niet eens was met het verlenen van een vergunning aan Rederij Doeksen voor de huidige ligplaats van de Tiger. Dit omdat zij eerder al een aanvraag hadden gedaan voor deze ligplaats, maar deze niet kregen. Vervolgens kreeg Rederij Doeksen wel toestemming voor deze ligplaats, maar met de eis dat de passagiers achter hekken naar de terminal moesten gaan. Een reden dat Rederij Doeksen wel toetsemming kreeg voor de ligplaats kwam omdat de nieuw aangeschafte Tiger niet op de oude sneldienstplaats kon liggen door de grotere lengte. Volgens de rechtbank heeft het college niet in strijd met de regels gehandeld. Het college heeft na de verlening aan Rederij Doeksen ook EVT de mogelijkheid gegeven om aan te meren aan deze ligplaats. Echter met de eis dat dit buiten de tijden gebeurt dat Rederij Doeksen deze ligplaats gebruikt.

De tweede zaak had betrekking op dit beperkende voorschrift. EVT tekende beroep aan tegen dit voorschrift. Ook in dit beroep is EVT niet in het gelijk gesteld. De rechtbank is van mening dat door de inspanninsgsverplichting van het ODC Rederij Doeksen meer recht heeft op deze ligplaats. Bovendien vindt de rechtbank het aannemelijk dat door dit ODC Rederij Doeksen en het college al voor de aanvraag van EVT al in overleg waren over deze ligplaats.

De volgende zaak ging over het feit dat EVT geconstateerd had dat voor de oude ligplaatsvoorzieningen van de sneldienst, die al sinds 1973 in gebruik waren, nooit een bouwvergunning is afgegeven en dat de voorzieningen in strijd zijn met het bestemmingsplan. EVT was van mening hier belang bij te hebben om aanspraak te maken op deze ligplaats. In deze zaak werd EVT ook in het ongelijk gesteld, omdat de rechtbank vindt dat de voorzieningen wel in het bestemmingsplan passen.

De laatste twee zaken hadden betrekking op het feit dat het college geen vergunning verleende aan EVT buiten de voorgestelde ligplaatsen voor veerboten. EVT is in het ongelijk gesteld over het niet eens zijn met deze beslissing en de voorgestelde dwangsom door de schade die ze hierdoor lijden.

Bronnen: AllePersberichten.nl, de Rechtspraak, Jure.Tags: , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen