Terschelling wil concessies scheiden

Gemeente Terschelling liet in een brief naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten dat ze de concessie voor de eilanden liever gescheiden ziet per eiland. Volgens de gemeente zou de verbinding naar Vlieland niet rendabel zijn en dus het bootkaartje naar Terschelling duurder maken.

De gemeente stuurde deze brief naar aanleiding van het opgestelde conceptprogramma van eisen. Hierop kan een ieder reageren, Gemeente Terschelling moedigt dit zelfs aan. De termijn is verruimd van 30 juni tot en met 14 juli.

Met het instellen van een concessie worden de eilander veerdiensten een vorm van Openbaar Vervoer, de verbindingen zullen onder de wet personenvervoer 2000 gaan vallen. Reden voor het instellen van een concessie is onder andere de problematiek rond de concurrentie tussen Rederij Doeksen en EVT. Ook hoopt de staat de verbindingen hiermee beter te kunnen reguleren.

Naar aanleiding van het conceptprogramma stuurde Gemeente Terschelling een brief naar het ministerie met commentaar op het conceptprogramma. Zo vindt de gemeente dat het programma van eisen te veel op die van een busdienst lijkt. Een belangrijk punt wat volgens de de gemeente hiermee vergeten wordt, is dat er ook vee wordt vervoerd met de veerboten. De gemeente vindt dat deze voorrang moeten krijgen.

Daarnaast vindt gemeente Terschelling dat de administratieve handelingen te uitgebreid zijn en dat dit de hoogte van het tarief van een kaartje niet ten goede zal komen.

Het belangrijkste punt is dat het Rijk subsidie moet geven voor de dienst van en naar Vlieland, omdat deze volgens een discutabel rapport van Rebelgroup verlies zou lijden. Daarom vindt Terschelling dat de concessie voor Vlieland en Terschelling opgesplitst moet worden. “… verzoeken wij u alsnog de concessie West op te splitsen in twee percelen, te weten het perceel Vlieland en het perceel Terschelling.” Gemeente Terschelling verwacht dat dit het bootkaartje goedkoper zal maken. Dit valt te betwijfelen, omdat de dienst op Vlieland en Terschelling gezamenlijk twee snelboten en een reserveschip hebben en de aanleginrichting in Harlingen voor beide eilanden is.

Uit datzelfde rapport haalt gemeente Terschelling dat Rederij Doeksen een winst van 45% haalt op de lijnen Harlingen – Terschelling – Vlieland. Gemeente Terschelling wil dat dit beperkt wordt tot een procent van 7 a 8.

Ook merkwaardig is dat Terschelling er weer flink op aandringt het Schuitengat weer uit te diepen. Dit is echter al onderzocht door het ministerie, maar bleek economisch geen optie te zijn.

Een ander punt is dat gemeente Terschelling er op aandringt studenten met een OV-kaart gratis op de boot te laten. Dit zal het bootkaartje echter duurder maken en in andere bootconcessies (Rotterdam, Vlissingen – Breskens) is dit ook niet het geval.

In het conceptprogramma werd gesteld dat het aantal afvaarten per jaar niet meer dan 10% mag afwijken ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook hier is gemeente Terschelling het niet mee eens. “Het moet niet zo zijn dat door dit lid er op een gegeven moment niet meer extra afvaarten mogelijk zijn.”

Verder hamert gemeente Terschelling vooral op delen die niet goed gedefinieerd zijn. Er zijn echter ook punten waar de gemeente het wel mee eens is. Zo staat de gemeente erachter dat de rederij met andere vervoersbedrijven gaat overleggen voor het optimaliseren van verbindingen. Ook moet er bij vertragingen een financiële vergoeding komen voor de reizgers.

Al met al moet er volgens gemeente Terschelling nog veel gesleuteld worden aan de het programma van eisen. In het derde kwartaal van 2010 zal er een definitief programma van eisen komen, waarna de eerste concessies nog eind 2010 kunnen worden verleend.

Bron: Gemeente Terschelling, Centrum publieksparticipatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *