Europese Hof doet geen verdere uitspraken over concessie Waddenveren

Spathoek dienst Doeksen

De Spathoekis sinds 15 april 2014 in dienst van Rederij Doeksen

Er zullen geen verdere uitspraken gedaan worden in de zaak over de concessie van de waddenveerdiensten. Mansveld heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten middels een brief, nadat het Europese Hof dit bekend gemaakt heeft.

In 2011 kreeg Rederij Doeksen voor Vlieland en Terschelling en Wagenborg voor Ameland en Schiermonnikoog onderhands de concessie toegewezen na een lange procedure. Rederij EVT, de concurrent van Doeksen, tekende bezwaar aan en begon rechtszaken. Deze rechtsgang kwam uit bij het hoogste gerechtshof voor deze zaken in Nederland, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb kon niet plaatsen hoe enkele Europese wetten toegepast moesten worden en stelde daarom prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Uiteindelijk kwam vanuit het Hof een voorlopige conclusie in maart 2014. Deze voorlopige conclusie leek in het voordeel van EVT, er zou een openbare aanbesteding moeten komen. Inmiddels waren er ook grote zorgen over de continuïteit van de veerdienst in de winter. Daarom kwam het op 3 april tot een akkoord tussen het Rijk, Rederij Doeksen, Rederij EVT en de andere partijen. Rederij EVT is inmiddels opgegaan in Rederij Doeksen. De Spathoek vaart inmiddels voor Rederij Doeksen.

Na het uitkopen van EVT volgde een debat. In dit debat werd vooral gepraat over het uitkopen van EVT en waarom dit €9 miljoen kostte voor de Staat. Ook werden er vragen gesteld of de rechtszaak niet voortgezet zou worden door het College van Beroep of het Europese Hof. Beide instanties zijn hiertoe bevoegd. Eerder werd al bekend dat het CBb de zaak liet vallen. Op basis hiervan heeft het Europese Hof ook laten weten niet verder naar de zaak te zullen kijken:

Bij brief van 22 april 2014, ingekomen ter griffie van het Hof op 5 mei 2014, heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het Hof meegedeeld dat het zijn verzoek om een prejudiciële beslissing introk. Bijgevolg dient de doorhaling van deze zaak in het register van het Hof te worden gelast.

Afgelopen donderdag (26 juni) berichtte Mansveld hierover de Tweede Kamer middels onderstaande brief.

[scribd id=232313851 key=key-9VHlLZNSUiBoUuP4bxW1 mode=scroll]
Bron: Tweedekamer.nl

[scribd id=232313860 key=key-1sfMFi1b6YPENsz7pFj7 mode=scroll]
Bron: Infocuria

Spathoek dienst Doeksen
De Spathoekis sinds 15 april 2014 in dienst van Rederij Doeksen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *