Disclaimer

Disclaimer voor www.veerbootinfo.nl

Veerbootinfo.nl (in persoon: Redmer van der Meer), hierna te noemen Veerbootinfo, verleent u hierbij toegang tot www.veerbootinfo.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Veerbootinfo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Veerbootinfo spant zich in om de inhoud van de Website zo juist mogelijk weer te geven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Veerbootinfo.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. door middel van reacties op nieuwsberichten. Veerbootinfo oefent hierop een beperkt redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina. Veerbootinfo kan in geen enkele weg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van reacties. Emailadressen waarmee reacties achtergelaten worden, worden nooit gepubliceerd en worden gebruikt ter controle en voor contact opnemen door Veerbootinfo. Spam kan hiermee voorkomen worden en men kan gecontacteerd worden door Veerbootinfo, wanneer dit nodig is. Wanneer u een reactie achterlaat via andere manieren dan via de invoervelden ‘naam’, ’emailadres’ en eventueel een ‘website’, behoudt Veerbootinfo zich elk recht op het feit dat deze berichten niet anoniem zijn.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Veerbootinfo en haar licentiegevers en bezoekers. Veerbootinfo besteedt grote zorg aan het juist weergeven van haar bronnen. Interne bronnen worden niet afzonderlijk benoemd op de Website, maar worden altijd met de grootst mogelijke zorg en waar nodig discretie behandeld.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op deze Website is niet toegestaan zonder vermelding van Veerbootinfo. Meer informatie is te vinden op de pagina Copyright.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *