Uitgebreid onderzoek naar oplossingen vertragingen veerdienst Ameland

Ameland laagwater vertraging

De Veerboot van Ameland met laagwater op de Waddenzee. Doordat er wenig water onder de kiel is, vormt zich een golf aan de achterkant van het schip, waardoor het schip niet sneller kan varen.

Staatssecretaris Mansveld laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten de problemen met de vertragingen naar Ameland te onderschrijven. Er zullen daarom oplossingen voor de korte en lage termijn worden onderzocht. Er wordt gekeken naar de vaargeul, maar ook naar aspecten van en afspraken in de concessie, het baggercontract en de internationale standaarden, en daarbij zullen zowel de gemeente Ameland als Wagenborg Passagiersdiensten betrokken worden.

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoekt zijn een tweetal moties om te komen tot een oplossing voor de vertragingen van de veerdienst van Ameland. In de afgelopen drie kwartalen werd een vertragingspercentage van respectievelijk 33, 13 en 25 procent gemeld, hierbij was de vertraging meer dan 10 minuten. Respectievelijk 0, 2 en 5 procent was toe te schrijven aan Wagenborg. De overige vertragingen zijn toe te schrijven aan overmacht, in dit geval vooral een langere vaartijd door laagwater en opvolgende afvaarten die ook vertraging oplopen.

De vertragingen ontstaan vooral door de vaargeul die door meandering en slibafzetting er niet altijd hetzelfde uit ziet. Zo was in 1993 de route circa 10% korter. In die tijd werd er volgens de staatssecretaris gebaggerd tot een minimale vaargeul van 50 meter breed en 3,5 meter diep (onder NAP), waar dat tegenwoordig 55 meter en 3,8 meter is.

Oplossingen
Met Rijkswaterstaat, rederij Wagenborg Passagiersdiensten en de gemeente Ameland is gesproken over de oorzaken van de vertragingen en mogelijke oplossingsrichtingen. In een open planproces zullen oplossingrichtingen worden onderzocht. Dit open planproces moet input bieden voor besluitvorming gericht op een stabiele(re) en betrouwbare dienstregeling op de veerverbinding Holwerd-Ameland. Daartoe worden met alle betrokkenen de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen nader in beeld gebracht. De volgende oplossingsrichtingen zijn in beeld:

Aanpassing concessie, hierbij kan gekeken worden naar aanpassingen in:

 • De dienstregeling
 • Het aantal afvaarten
 • tarieven
 • Aanpassing infrastructuur, hierbij valt te denken aan:

 • Het verbeteren van de doorvaart bij een aantal bochten
 • Het creëren van passeerplaatsen
 • Het verbreden en/of verdiepen van de vaargeul
 • Aanpassing in de logistiek, hierbij valt te denken aan:

 • Verbeteringen in vlootsamensamenstelling/planning
 • Verbetering in wegwerken opgelopen vertragingen
 • Het verbeteren van de vaartijd
 • Andere vervoersconcepten inventariseren en onderzoeken
 • Bij het onderzoek zal het belang van een continue en betrouwbare veerdienst centraal staan, maar een oplossing moet ook ecologisch, financieel en economisch realistisch zijn. Staatssecretaris Mansveld wil nog dit jaar voorlopige resutlaten van het onderzoek naar de Tweede Kamer sturen, waarna in 2016 de gehele resultaten van het planproces gepresenteerd kunnen worden.

  Onderzoek vertragingen veerverbinding Ameland Wagenborg Gemeente Rijkswaterstaat

  Ameland laagwater vertraging
  De Veerboot van Ameland met laagwater op de Waddenzee. Doordat er weinig water onder de kiel is, vormt zich een golf aan de achterkant van het schip, waardoor het schip niet sneller kan varen.

  Bron: Rijksoverheid.nl

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *