Mogelijk ook acties bij Rederij Doeksen voor beter loon

Morgen loopt het ultimatum wat Doeksen gesteld was af. De vakbonden en Rederij Doeksen kunnen het niet eens worden voer een nieuwe CAO. Daarom is er vandaag overleg geweest over de veiligheid bij eventuele acties.

In het overleg werden afspraken gemaakt over de borging van veiligheid en gezondheid bij eventuele acties, nadat het ultimatum van FNV afloopt. Het ultimatum eindigt morgen, dinsdag 19 mei, om 12.00 uur.

Rederij Doeksen heeft vandaag, na afloop van het overleg, nog openingen geboden op de onderhandelingen. Op de drie belangrijkste onderhandelingspunten liet Rederij Doeksen het volgende bod open:

1. Loonontwikkeling
TSM heeft als structurele loonontwikkeling de Algemene Loon Index (conform het CBS) geboden. TSM ziet de ALI als een objectieve maatstaf voor de loonontwikkeling in Nederland, die bovendien past bij een dienstverlenende organisatie, belast met de uitvoering van een publieke taak. TSM is bereid aanvullend hierop een eenmalige beloning toe te kennen of afspraken te maken over een meerjarige, prestatieafhankelijke beloning.

2. Roostersystematiek
TSM heeft nogmaals aandacht gevraagd voor de gebrekkige flexibiliteit van de huidige jaarroostersystematiek. Daarbij is benadrukt, dat TSM de jaarroosters niet wil afschaffen en in de cao wil laten. TSM heeft de bonden het aanbod gedaan om tijdens de looptijd van de cao gezamenlijk te onderzoeken hoe de flexibiliteit van de roostersystematiek kan worden vergroot.

3. Vrij vervoer personeel
TSM heeft de bonden laten weten, kans te zien het vrij vervoer voor eigen personeel te handhaven onder de nieuwe werkkostenregeling.

De vakbonden FNV en CNV lieten echter weten geen heil in dit bod te zien en daarom zijn acties onvermijdelijk geworden. Wanneer er en wat voor acties en of er stakingen komen, is nog niet bekend. Rederij Doeksen laat weten er binnen haar mogelijkheden alles aan doen om de gevolgen daarvan voor passagiers en anderen tot een minimum te beperken.

Rederij Doeksen vindt het voeren van actie onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens Doeksen gaan de bonden inhoudelijk niet in op de voorstellen van Rederij Doeksen. “Wat ons betreft is er dus geen sprake geweest van werkelijke onderhandelingen. Het voeren van acties als werkonderbrekingen en stakingen is in deze fase daarom zeker niet gerechtvaardigd, maar onbegrijpelijk en onverantwoord.”

Bron: Rederij Doeksen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *