Akkoord bereikt over reglement Raad van Advies bij Rederij Doeksen

Rederij Doeksen meldt in een persbericht dat er overeenstemming is over de inhoud van het reglement van de Raad van Advies. De Raad van Advies geeft de directie van Doeksen gevraagd en ongevraagd advies over veerdienst-gerelateerde zaken. De Raad zal naar verwachting 31 oktober geïnstalleerd worden. Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld door middel van een brief.

Het instellen van deze adviesraad was een van de voorwaarden bij het uitkopen van EVT in april 2014. In juni vond Erwin Rob, oud directeur van EVT, het installeren van deze raad nog te lang duren. Rederij Doeksen meldde toen dat eind juni de reglementen klaar moesten zijn en de raad uiterlijk 30 september geïnstalleerd zou zijn. Dit lijkt nu dus een maand later te worden.

In April werd ook akkoord bereikt over het overnemen van de Spathoek, het schip van EVT. Sinds 15 april vaart de Spathoek voor Rederij Doeksen. Vandaag komt er echter een einde aan het meest tastbare van EVT, een schip in dienst. De Spathoek maakt vandaag, zoals afgesproken, de laatste afvaart in de dienstregeling van Rederij Doeksen. Waarschijnlijk gaat het schip in de verkoop, omdat het niet de snelheid kan halen die de andere schepen halen.

De gemeentes Terschelling en Vlieland, EVT en de klantenpanels van Terschelling en Vlieland hebben deze overeenstemming gezamenlijk bereikt. Ook de Staat kan zich hierin vinden. De twee Raden gaan bestaan uit vijf à zes leden, die met mandaat en draagvlak de belangen van hun achterban op de eilanden behartigen. Daarnaast gaat een onafhankelijke voorzitter de vergaderingen leiden, zijn vertegenwoordigers van TSM aanwezig en zal een vertegenwoordiger namens het Consumentenplatform Waddenveren West de vergaderingen bijwonen. De vijf à zes leden in de Raad behartigen de belangen van hun achterban, die bijvoorbeeld bestaat uit de logiesverstrekkers, horecaondernemers, busbedrijven, eilandbewoners die gebruik maken van de veerdienst en passagiers van de wal.

[scribd id=241450304 key=key-1zMUZvajIbv9tN9pswV3 mode=scroll]

Bron: Rederij Doeksen, Rijksoverheid.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *