Mansveld: Vaargeul Ameland voldoet aan afgesproken breedte en diepte

Vaargeul Ameland

De huidige vaargeul naar Ameland. Veel ondiepe stukken. Bron afbeelding: Navionics

Ondanks de vertraging van de veerdienst bij laagwater, schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu dat de vaarwegen op de afgesproken breedte en diepte worden gehouden. Vorig jaar, op 24 september 2013, wijdde de Leeuwarder Courant nog twee uitgebreide artikelen aan de problemen rondom vertragingen met laagwater voor de veerboot naar Ameland. Één op de vijf afvaarten zou vertraagd zijn en er wordt 365 dagen per jaar gebaggerd. Daarom zou er een aanpassing aan de vaargeul moeten komen. Het doorsteken van de Reegeul (voor de pier van Ameland rechtdoor) zou het meest geschikt zijn. Rijkswaterstaat wil echter alleen de natuurlijke ontwikkeling van de vaargeul volgen. De artikelen zijn hieronder te lezen.

Tijdens het debat over het uitkopen van de EVT, waardoor Rederij Doeksen definitief de concessie heeft gekregen, kwam er ook een vraag binnen over de vaargeul naar Ameland. Aukje de Vries (VVD) stelde de volgende vraag:

De VVD heeft al eerder aandacht gevraagd voor het probleem dat de vaargeul niet op diepte is. Wij vinden dat deze op de afgesproken diepte moet zijn. Dat moet gewoon geregeld
worden. Wij ontvangen graag op heel korte termijn een reactie van de Minister over de stand van zaken en wat er gedaan wordt om de afgesproken diepte te halen.

Deze vraag werd onderstreept door Duco Hoogland (PvdA). Tijdens het debat beloofde Mansveld dat er een schriftelijke reactie zou komen. Deze reactie is gisteren verschenen:

Eind vorig jaar is in de vaarroute tussen Ameland en Holwerd een drempel ontstaan. Deze drempel is voor het laatst in 2002 verwijderd maar is, nu mede door grote morfologische veranderingen in het geulenstelsel, teruggekeerd. Om die verandering goed te monitoren wordt er iedere 1 tot 2 weken een dieptemeting uitgevoerd. Op grond daarvan besluit Rijkswaterstaat of baggeren noodzakelijk is. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat afhankelijk van de weersomstandigheden er om de 3 tot 4 weken gebaggerd moet worden. Dit wordt ook zo uitgevoerd. Na een baggeractiviteit voldoet de locatie weer aan de afgesproken breedte en diepte.

Dit antwoord zal na het zomerreces, 3 september, in de Tweede Kamer behandeld worden.

In het baggercontract is afgesproken dat de vaargeul een breedte heeft van 50 meter en een diepte van 3,80 meter onder NAP.

Vaargeul Ameland
De huidige vaargeul naar Ameland. Veel ondiepe stukken. Bron afbeelding: Navionics

Bronnen: Leeuwarder Courant (1) (2), Rijksoverheid.nl, Europa-nu.nl

[scribd id=232250163 key=key-MxifSIaSnunQxN3V4ve6 mode=scroll]
Bron:Leeuwarder Courant

[scribd id=232250204 key=key-yuqToYHEYtLzG9iTKKyq mode=scroll]
Bron: Leeuwarder Courant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *