Erwin Rob (EVT): Instellen adviesraad concessie Doeksen duurt te lang

Erwin Rob laat tegenover Omrop Fryslân weten dat het te lang duurt voor de adviesraad geïnstalleerd is. Bij de deal, waarbij EVT uitgekocht werd door het Rijk en Doeksen, bedong EVT dat deze raad er moest komen. Deze raad moet ervoor zorgen dat de belangen van de reizigers en eilanders behartigd worden bij Rederij Doeksen. Erwin Rob vindt het niet vreemd dat Rederij Doeksen er geen vaart achter zet, maar wil graag dat de gemeenten er wel op aandringen. Op 30 juni moet de adviesraad gevormd zijn.

Erwin Rob laat weten nog steeds dubbele gevoelens te hebben van het uitkopen van EVT. Hij bleef strijden voor de idealen van Rederij EVT en voelde zich gesteund door de latere uitspraken in Europa. Toen de gesprekken met het Rijk op gang kwamen werd echter duidelijk dat er druk was vanuit het Rijk. Er moest óf een ‘deal’ komen, óf de dienst zou openbaar aanbesteed worden. “Als het tot een aanbesteding gekomen zou zijn, zouden onze kansen niet heel groot zijn geweest”, zo zegt Erwin Rob. Tijdens de gesprekken moest er vooral constructief, rationaal en denken in een oplossing, maar Erwin Rob zegt wel dat hij er moeite mee had dat er 0, 0 procent emotie bij betrokken was.

Erwin Rob betreurt het handelen van staatssecretaris Mansveld: “buitengewoon zwak”. Vorig jaar werd het huurcontract met EVT eenzijdig opgezegd,waarbij ze zich baseerde op maatschappelijke onrust op de eilanden, terwijl ze nog nooit op de eilanden is geweest. “Ik had al niet zo’n hoge pet van mevrouw op, maar nu al helemaal niet meer”.

Over het bedrag dat Doeksen op tafel heeft gelegd, wat volgens Rob een “substantiele bijdrage” is, ten opzichte van de eerdere verhalen dat Doeksen zwaar verlies zou lijden, zegt Rob: “Puur proberen de eilanden te gijzelen, je personeel onder druk te zetten, ik heb daar geen goed woord voor over gehad op dat moment”. Erwin Rob vindt ook dat EVT heeft aangetoond in een rechtszaak dat de verliezen van Rederij Doeksen gebakken lucht waren.

Erwin Rob hoopt dat Rederij Doeksen niet in oude patronen zal vervallen, waar de EVT ooit om begonnen was. Daarom wilde Erwin Rob de adviesraad, maar Rob weet niet hoeveel inspraak het orgaan zal krijgen. Wel zegt hij dat de Staat belang hecht aan dit adviesorgaan. “Maar zoals de naam al zegt; adviesraad; Adviezen kun je naast je neer leggen”.

Luister het hele interview op Omrop Fryslân.

Reactie Paul Melles, Rederij Doeksen:

In de veerconcessie West is de consumenteninbreng wettelijk geregeld en geborgd door het consumentenplatform RoCov. In dit consumentenplatform zitten ook enkele leden van het voormalige klantenpanel. Om de inbreng van het eilanderbelang van de veerdienst extra te borgen is in de vaststellingsovereenkomst tussen de staat, TSM, de gemeenten Vlieland – Terschelling en EVT afgesproken dat TSM een Raad van Advies opricht. In de vaststellingsovereenkomst is hierover het volgende afgesproken: “de streefdatum voor een einddatum voor het vaststellen van de wijze van benoeming, het bepalen van bevoegdheden van de Raad van Advies 30 juni 2014 is, en dat deze uiterlijk op 30 september 2014 geïnstalleerd dient te zijn.”

TSM hecht veel waarde aan een goede inbreng van de eilander belangen, komt zijn afspraken na en legt momenteel de laatste hand aan het reglement van de RvA in lijn met de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Wij begrijpen het recente verwijt van de heer Rob op Omrop Fryslân dan ook niet, te meer omdat hij zelf een handtekening heeft gezet onder deze afspraken.

Bron: Omrop Fryslân, Rederij Doeksen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *