Mansveld oneens met suggestie staatssteun van Volkskrant

Mansveld heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het niet eens is met de suggestie dat het uitkopen van EVT zou gaan om staatssteun. Ook heeft Mansveld de getekende overeenkomst tussen de partijen openbaar gemaakt. Morgen zal het handelen van de staatssecretaris besproken worden in de Tweede Kamer.

Door het artikel in de Volkskrant van 16 april kreeg Mansveld vragen over de overeenkomst om EVT uit te kopen en alle juridische procedures te staken. Zij heeft hierop een brief gestuurd met een korte uitleg. De staatssecretaris vindt niet dat het om staatssteun zou gaan:

Het artikel suggereert ook dat deze € 9 mln staatssteun zou zijn. Het door de Staat overeengekomen schikkingsbedrag is geen staatssteun, maar een schade-vergoeding in verband met mogelijk onrechtmatig handelen. In zo’n geval is er noch aanleiding noch een verplichting om het schikkingsbedrag vooraf te melden bij de Europese Commissie. Overigens heb ik op dit punt uitgebreid advies ingewonnen van de Landsadvocaat.

Mansveld laat weten dat dit soort overeenkomsten vaker worden gesloten om een langdurige rechtsonzekerheid te voorkomen. Deze onzekerheid wordt nu dus voorkomen door artikel 7.3 uit de overeenkomst (de passage over mogelijke staatssteun, zie hieronder), welk door de Volkskrant ter discussie gesteld werd. Mansveld laat weten niets af te weten van vragen die de Europese Commissie gesteld zou hebben aan de partijen, als zijnde een feitenonderzoek. Mansveld laat in de brief aan de Tweede Kamer ook weten dat er geen sprake is van het feit dat de voorlopige conclusie van het Europese Hof de overeenkomst heeft beïnvloed.

Tegenover de Leeuwarder Courant liet Mansveld weten dat “als de Europese Commissie van mening is dat er tóch sprake is van staatssteun, dan moet het betaalde bedrag door de ontvanger worden terugbetaald. Dat volgt uit het Europese recht”. In dezelfde krant zegt oud-directeur Erwin Rob van de EVT: “Je denkt toch zeker niet dat ik een overeenkomst teken als later blijkt dat ik het geld terug zou moeten betalen? Mocht het staatssteun blijken te zijn, dan is dat een zaak van Doeksen en het Rijk”.

Mansveld heeft op verzoek de overeenkomst over het uitkopen van EVT gepubliceerd. De bijlage over de overname van de Spathoek is er uitgehaald, omdat deze bedrijfsgevoelige informatie bevat. Tegenover de Leeuwarder Courant liet directeur Paul Melles van Rederij Doeksen echter weten dat de Spathoek voor €2,8 miljoen is overgekocht. Dat Rederij Doeksen ook nog een “veelvoud van die €9 miljoen” betaald zou hebben om EVT uit te kopen, noemt hij “puur flauwekul”. EVT kocht het schip destijds voor €2,6 miljoen, maar moest er nog bijna 1 miljoen aan investeren om te voldoen aan alle eisen. Volgens Melles in de LC was het schip getaxeerd op €3,2 miljoen.

In de overeenkomst staat daarnaast nog een verdere uitleg van hoe de Raad van Advies vorm moet gaan krijgen. De Raad moet een “significante versterking en daarmee verbetering van de borging van het eilanderbelang” worden. De Raad moet voor 30 juni samengesteld zijn en uiterlijk 30 september geïnstalleerd zijn. De Raad zal een onderdeel worden van de consumentenplatformen die reeds omschreven waren in de concessie West. Ameland en Schiermonnikoog krijgen dus geen Raad van Advies. De adviezen van de Raad moeten door Doeksen behandeld worden met het “comply or explain”-principe. Dit betekent dat Doeksen bij afwijking van de eisen van de raad een (uitgebreide) uitleg moet geven waarom dit niet mogelijk is.

Een andere opmerkelijke passage in de overeenkomst is dat Rederij Doeksen voor nieuw aan te schaffen schepen het mogelijk maakt dat investeerders dan wel participanten aangetrokken kunnen worden (Zie passage 3.6).

Morgenmiddag is het debat.

De brief van Mansveld met de uitleg:
[scribd id=219704602 key=key-abt0934ajzelzeab0dq mode=scroll]

De overeenkomst tussen de Staat, Rederij Doeksen, EVT en andere partijen:
[scribd id=219704633 key=key-ydav9b5fvbl4hyd02uy mode=scroll]

Bronnen: Schuttevaer, Rijksoverheid.nl, Leeuwarder Courant 19-04.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *