1Jul

CBb doet geen versnelde uitspraak concessieverlening

1-07-2013 door Redmer van der Meer (admin)

Begin juni heeft de staatssecretaris bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) er op aangedrongen dat de zaak omtrent de concessieverlening van de veerdiensten naar de eilanden Vlieland en Terschelling én Ameland en Schiermonnikoog sneller behandeld moet worden bij het Europese Hof. Het CBb laat echter weten dit niet te doen.

Staatssecretaris Mansveld drong hier bij het CBb op aan nadat er kamervragen gesteld waren omtrent deze kwestie. De Leeuwarder Courant laat vorige week weten dat de versnelde behandeling niet plaats zal vinden. Het CBb laat het volgende weten: “Drie rechters hebben zich erover gebogen en binnenskamers een besluit genomen”. Dit betekent dus dat de rechters het niet nodig vonden een versnelde beslissing te nemen. Dit kan te maken hebben met het feit dat alle betrokkenen moesten instemmen met een versnelde behandeling en dat Rederij EVT hier niet mee instemde. Dit is omdat Rederij EVT pas bijna een jaar later dan gewenst kon beginnen met varen met de Spathoek, vanwege de onderschatte regelgeving. Hierdoor moet EVT nu proberen inkomsten te krijgen en dat kan alleen wanneer zij mogen varen. Wanneer na de versnelde behandeling de concessieverlening gegrond wordt verklaard, moet EVT direct stoppen met varen en wordt de concessie voor Doeksen (en Wagenborg) definitief.

Vanwege de voorgestelde inkrimping van de dienstregeling in de winter door Rederij Doeksen maakt nu ook gemeente Terschelling zich zorgen oer de leefbaarheid op het eiland. Daarom is er door de gemeente Terschelling vorige week een brief verstuurd naar het ministerie en andere bestuursorganen. Volgens de brief zal het aantal afvaarten verminderd worden in de winter, waarbij de laatste boot vanaf de wal eerder zal zijn, en zal een kaartje voor een eilander 10% duurder worden. Volgens de gemeente komt hiermee de bereikbaarheid en leefbaarheid voor zowel eilanders als toeristen in het gedrang. Ook zal het aantal arbeidsplaatsen op Terschelling verminderen, die zo belangrijk zijn voor de diversiteit van arbeidsplaatsen. Volgens de gemeente ligt de speelbal nu bij het ministerie, die er iets aan zal moeten doen om ofwel de concessieverlening te versnellen, dan wel de huidige situatie met het ODC te verbeteren. Deze eerste optie is buiten de aanvraag voor een versnelde behandeling niet verder mogelijk.

Binnen het ODC heeft Doeksen de inkrimping van de dienstregeling voor de (komende) winter aangevraagd. Dit is alleen mogelijk wanneer er duidelijk is dat door omstandigheden deze inkrimping nodig is. Vanuit een financieel oogpunt is dit inmiddels aangetoond door een onafhankelijke accountant, maar de gemeentebesturen zien de bomen door het bos van de verschillende BV’s niet. Het gebruik van verschillende BV’s in een maritieme onderneming is heel gebruikelijk om het risico te spreiden. Voor de inkrimping van de dienstregeling is echter toestemming nodig van de commissie bootdiensten, maar deze toestemming is nog niet verleend. Op 5 juli zal er een nieuw overleg met de commissie bootdiensten gaan plaatsvinden. Mocht men er binnen de commissie niet uitkomen, dan moet er een arbitrageprocedure gestart worden, welke een halfjaar in beslag kan gaan nemen. Vanwege de (financiële) noodzaak vanuit Doeksen is dit echter niet direct te verwachten.

Geen versnelde behandeling CBb concessie

Geen versnelde behandeling CBb concessie

Bronnen: Leeuwarder Courant 28-6, Gemeente TerschellingTags: , , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen