26Mar

Veerbootrederijen onzeker over behoud internationale routes

26-03-2012 door Redmer van der Meer (admin)

Rederijen op de internationale routes op de Noordzee vrezen voor verhoging van de kosten of zelfs sluiting of beperking van routes bij het in kracht laten gaan van de uitstootregels van de Europese Unie in 2015. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat er circa 90% minder zwaveloxiden uitgestoten worden in de zogenaamde Sulphur Emission Control Areas (SECA’s). Reders worden hierdoor genoopt dure, zwavelarme brandstof in te kopen of dure scrubbers aan boord te installeren.

Op dit moment geldt er in de SECA’s, waaronder de Baltische Zee, Noordzee en het Kanaal vallen, een limiet van 1% zwavel in de brandstof. Deze regels zijn ingesteld nadat er in de jaren ’80 in de Baltische staten een lobby werd gehouden om de schadelijke uitstoot van de scheepvaart terug te brengen. Deze lobby leidde in 1997 tot de eerste marine pollution (MARPOL) conventie. In 2010 werd de limiet voor zwavel in de brandstof in de SECA’s verlaagd tot 1%, in 2015 zal dit teruggebracht worden tot 0,1%.

Volgens studies van de Europese Unie (EU) leidt deze regelgeving tot 12.000 minder vroegtijdige doden in 2015 in de hele EU. Bovendien wordt het positieve belang voor de gezondheid veel groter geschat dan de verhoging van de kosten van de scheepvaart. Ook veerboten zullen aan de nieuwe regelgeving moeten voldoen. Reders kunnen kiezen uit het overstappen op een zwavelarme brandstof of schepen uitrusten met een scrubber. Een zwavelarme brandstof is LNG, maar bestaande schepen zijn nauwelijks om te bouwen naar een LNG-installatie. Hierdoor zullen reders moeten kiezen voor een zwavelarme diesel. Deze is echter zeker 20-60% duurder dan de bestaande brandstof. Een andere mogelijkheid is het installeren van een scrubber. Deze installaties absorberen de zwaveloxides uit de uitlaatgassen. Deze installaties zijn echter ook prijzig, zeker in relatie tot de kleine brandstofbesparingen, en zijn in de huidige vorm nog niet robuust en bedrijfszeker genoeg.

Door de verhoging van de kosten vrezen enkele reders voor het behoud van de veerbootroutes. P&O Ferries, met routes vanuit Hull, spreekt zijn zorg uit in het Verenigd Koninkrijk. Zij zijn bang dat de prijs voor een ticket voor de veerboot dusdanig omhoog zal gaan dat er meer mensen voor weg- of luchtverkeer zullen kiezen. Dit zal er tot leiden dat routes die nu net uit kunnen, verliesmakend worden en opgeheven moeten worden. Hierdoor zullen er vele banen verloren gaan; per veerboot is er al snel werkgelegenheid voor circa 300 man. Daarnaast zal er meer gekozen worden voor het minder duurzame vervoer via andere modaliteiten, zoals de weg of de lucht. Ook Stena Line is bang voor het niet kunnen continueren van alle veerdiensten.

Rederijen en overheden willen proberen te investeren in het ontwikkelen van betere scrubbers. Bovendien zijn er nog plannen om te proberen om oude schepen, die voor 2020 vervangen worden, een uitzondering te gaan geven op de aankomende regelgeving.

Zwaveloxiden Stena Line SCR

Stena Line's schoorsteen van de Stena Hollandica. Reeds uitgerust met een SCR-systeem dat NOx-uitstoot beperkt. Straks zal Stena Line ook de zwavel-uitstoot moeten verminderen.

Bronnen: AirClim, DieselNet, Yorkshire post, Daily gazette, European Commission, Interferry,.Tags: , , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen