25Nov

Ook RvS geeft EVT geen recht op eigen ligplaats

25-11-2011 door Redmer van der Meer (admin)

De Raad van State heeft afgelopen woensdag de EVT viermaal in het ongelijk gesteld. EVT was in vier rechtszaken omtrent de ligplaatsen in de haven van Terschelling in beroep gegaan op de uitspraak van de rechtbank. EVT wil graag een eigen ligplaats, die niet gedeeld hoeft te worden met Doeksen.

Het eerste hoger beroep behandelde de zaak over de toestemming tot het in en uit laten stappen van passagiers op de steiger waar de Stortemelk ‘s nachts ligt. EVT wilde hier de mogelijkheid hebben tot het in en uit laten stappen van passagiers, maar het college van Terschelling stond dit niet toe door concentratie van de verkeersstromen.
EVT ging als tweede in beroep tegen het niet verlenen van een vergunning voor de Willem Barentsz aan de huidige ligplaats van de Tiger. De vergunning is er uiteindelijk gekomen, maar toen was de Willem Barentsz al verkocht.
Als derde ging EVT in beroep op de uitspraak over het toewijzen van de huidige ligplaats van de Tiger op Terschelling. Doeksen heeft deze plek wel gekregen, terwijl EVT, die hier ook een aanvraag voor ingediend had, deze niet gekregen heeft. EVT mag deze plek ook gebruiken, maar niet wanneer hier een snelboot van Doeksen ligt of een uur voor aankomst en een halfuur na vertrek van een ander schip.
De vierde zaak waarin EVT opnieuw in het ongelijk gesteld is was over het feit dat er geen vergunningen werden gegeven voor twee
ligplaatsen en dat de ligplaatsvergunning van de Willem Barentsz niet uitgebreid werd. EVT wilde graag ook de Willem Barentsz ‘s nachts op andere plaatsen neer kunnen leggen, op de plaats van de Midsland en op de plaats voor de Tiger. Daarnaast wilde EVT graag een uitbreiding op de ligplaats van de Willem Barentsz, zodat daar ook padsagiers van en aan boord konden gaan.

In de rechtszaken deed de EVT een beroep op het vrij verrichten van diensten uit het Europese wetboek. EVT vindt dat het onmogelijk is om een vrije veerdienst te zijn en richt zich daarbij op het vrij verkeer van diensten. Het college van burgemeesters en wethouders van Terschelling beroept zich op het feit dat zij bepalen wat er in de haven mag gebeuren en dat dit veilig en gecontroleerd gebeurt. De Raad van State heeft het college in elk van de zaken gelijk gegeven.

Alle 4 rechtszaken gingen er om dat EVT een eigen ligplaats kon krijgen. EVT kreeg deze al niet bij de gemeente, vervolgens niet via de rechtbank en nu dus ook niet via de Raad van State. Dit betekent dat EVT nu alleen passagiers mag laden op de twee bekende plaatsen, die voor de snelboot en die voor de veerboot. Doeksen krijgt hierop echter voorrang, vanuit het Openbaar DienstenContract (ODC). Het ODC is nog steeds van kracht, omdat er nog procedures tegen de concessie lopen. EVT kan dus gewoon blijven varen, met de beperkingen op de huidige afmeervoorzieningen. Doeksen krijgt voorrang en EVT mag niet een uur voor aankomst en een halfuur na vertrek van de schepen van Doeksen aanmeren aan de ligplaatsen waar passagiers geladen mogen worden

Bron: Jure.nl (1) (2) (3) (4)Tags: , , , , , ,

Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen