31Mar

Reactie EVT op ‘The Pirates of the Waddensea’

31-03-2010 door Redmer van der Meer (admin)

Reactie van EVT-directeur Erwin Rob uit de Harlingen Courant van vrijdag 19 maart 2010 op het artikel‘The Pirates of the Waddensea’ van Jan Heuff.

Erwin Rob, een van de directeuren van de EVT, reageert op het commentaar van Jan Heuff in de Harlinger Courant van afgelopen dinsdag.

We reageren even op een paar zaken uit het ’stripverhaal’ van Jan Heuff, schrijft hij. Heuff stelt dat EVT het mooi geflikt heeft met de landelijke media-aandacht.
Reactie Rob: Rijkswaterstaat besloot op 6 maart j.l. een slot aan het hek te hangen en kon hierover geen enkele grondslag overleggen. Daar kreeg de media lucht van en zag haar kansen schoon dit breed op te pakken.

Heuff stelt dat de Stortemelk gelijktijdig en pal achter de Friesland afmeerde op zondag 14 maart j.l.
Reactie Rob: De Stortemelk was om 16.45 uur vast in de haven van Terschelling, afgemeerd op een ligplaats aangewezen door de Havenmeester. Er is gelost en geladen en om 17.00 uur is het schip keurig netjes weer vertrokken. De Friesland meerde pas om 17.00 uur af. Van kruisende verkeersstromen, chaos op de haven of onveilige situaties was helemaal geen sprake. Hiermee tonen wij maar weer eens aan dat het bewust uur voor aankomst van een Doeksen-boot volledig onzinnig is om dan de hele haven ‘leeg’ te hebben.

Heuff stelt dat een medewerker van Doeksen de stemming op het haventerrein als ‘grimmig’ betitelt.
Reactie Rob: Is onmogelijk en pure stemmingmakerij. De gasten van EVT mogen niet door de terminal die Doeksen zich ook al heeft toegeeigend. De gasten van Doeksen moeten allemaal via de terminal aan boord en kunnen dus nooit onze gasten treffen. Toen de Friesland aan het lossen begon, was de Stortemelk al lang en breed met haar gasten de haven uit.

Heuff stelt dat er via Veolia een overtallige catamaran naar de Waddenzee komt en spreekt over ingewijden die melden dat Veolia de financier is.
Reactie Rob: Het ontbreekt meneer Heuff niet aan een omvangrijke vorm van fantasie. Uiteraard kan deze opsomming direct naar het rijk der fabelen. Bernard Haantjes, Piet Smit en Erwin Rob zijn simpelweg die hier de touwtjes in handen hebben. Overigens lezen we ook dat Heuff uitstekende contacten onderhoudt met de Noorse regering. Wij gaan er gemakshalve maar even van uit dat de Noorse regering niet alles aan meneer Heuff vertelt…

Heuff stelt iets over het milieu.
Reactie Rob: Ik neem aan dat Heuff bedoelt dat nou juist de komst van onze nieuwe snelboot het natuurgebied met wereldarfgoedstatus aantast? Om maar even in de vergelijking mee te gaan: onze collega vaart gemiddeld met 4 tot 5 schepen elk uitgerust met twee motoren. Deze tien motoren gezamenlijk zijn reeds sinds lange tijd aanwezig in het waddengebied, dus wij denken dat het wel wat mee zal vallen. Vanzelfsprekend leent de Noorse technologie zich bij uitstek voor ‘groene’ voorzieningen op onder andere uitstoot van motoren.

Heuff stelt iets over de grillen van de vrije markt.
Reactie Rob: We leven anno 2010, vrije marktwerking en Brussel zijn voldoende om hier te noemen. Een monopolie is gewoon geen optie meer met de huidig geldende regelgeving. Het door Doeksen en de gemeente Terschelling getekende Openbare Dienst Contract regelt nou eenmaal het medegebruik en dus kan er van spelletjes spelen ook geen sprake zijn.

Heuff stelt iets over onrendabele diensten.
Reactie Rob: Interessant dat Heuff naast uitstekende contacten bij Veolia en de Noorse regering, ook nog eens bij Doeksen aan tafel zit om de jaarcijfers door te nemen. Ik zou zeggen: maak ze openbaar en transparant dan kan eenieder daadwerkelijk zien waar we het over hebben.

Heuff schrijft iets over een onberekenbare ondernemer.
Reactie Rob: Enige weken geleden schreef Heuff al eens iets over een ‘Hobbelpaard’ en dat hij zichzelf met zijn ’status’ toch zeker nooit op dit schip zou laten vervoeren. Nu, straks vaart er een hypermoderne catamaran uit 2005, het jongste schip op het wad en nu is het weer niet goed. Zou dat nou komen door ‘kennis van zaken’ of een enorme vooringenomenheid? Oordeelt u zelf.

Tot slot
Sinds Rederij EVT vaart is de dienstverlening en het aantal afvaarten van de collega behoorlijk gestegen. Dit in tegenstelling tot wat Heuff beweert met de stelling dat de levensader met de rest van de wereld onder druk komt te staan.

Heuff stelt verder dat iedere vorm van inspraak in de dienstregeling, tarieven en werkgelegenheid zullen verdwijnen… Laat dat nou juist zijn wat EVT wil naar het TESO-model. Een veerdienst in handen van de eilanders zelf om juist zo de inspraak te hebben. Deze is er nu geenszins.

Bron: Harlinger Courant. Via Skylgenet.Navigatie

Zie ook:

.

Reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delen